Researchfonds

Naast het aanbieden van de BIG-opleidingen tot GZ-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog, wil Stichting PVO maatschappelijk belangrijk onderzoek steunen. Dat wordt mogelijk gemaakt doordat een deel van de inkomsten van de stichting bestemd is voor het Researchfonds.

Het Researchfonds wil wetenschappelijk onderzoek ondersteunen dat verbinding heeft met Stichting PVO. Dat gebeurt door onderzoek te subsidiëren waarbij de aanvragers bij de opleidingen van Stichting PVO betrokken zijn (als opleideling of alumnus). Daarnaast subsidieert het Researchfonds activiteiten ter verbetering van de kwaliteit van de BIG-opleidingen van Stichting PVO.

Procedure

Jaarlijks zijn er twee subsidierondes; met sluitingsdata op respectievelijk 1 april en 1 oktober. Een uitgebreide beschrijving van de subsidieprocedure en de beoordelingscriteria kun je hier downloaden:

Researchfonds - procedure en beoordelingscriteria

Een subsidieaanvraag indienen

Subsidieaanvragen binnen doelstelling 1 (onderzoek) kunnen ingediend worden via de knop op deze pagina. De aanvraag dient de vereiste onderdelen te bevatten. Een overzicht daarvan kun je hier downloaden:

Researchfonds: vereiste onderdelen subsidieaanvraag

Voor subsidieaanvragen op het gebied kwaliteit en innovatie van onderwijs (doelstelling 2) dient contact opgenomen te worden met Opleidingsinstituut PPO (ppo@rug.nl).