Over PPO

Opleidingsinstituut PPO is hét instituut in Noordoost-Nederland voor Postmasteropleidingen Psychologie (Postmaster PSY-Opleidingen).

We verzorgen beroepsopleidingen en nascholingsactiviteiten voor  psychologen. Hierbij werken we nauw samen met de Rijksuniversiteit Groningen en diverse praktijkopleidingsinstellingen.

Locatie

Het bureau van Opleidingsinstituut PPO is gevestigd in Groningen. Onze leslocaties bevinden zich in Groningen en Zwolle. Van hieruit delen bevlogen docenten, werkzaam in de praktijk of aan de universiteit, hun kennis en ervaring. Ze doen dit vanuit diverse invalshoeken en referentiekaders.

Opleidingen

Bij het opleidingsinstituut kunt u bij voorbeeld opgeleid worden tot één van de drie wettelijk geregistreerde Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG): gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog. We zijn één van de zes opleidingsinstituten in Nederland die door de minister erkend zijn om deze BIG-opleidingen te verzorgen.