Opleiding tot Orthopedagoog-Generalist

De opleiding tot Orthopedagoog-Generalist bij PPO is een verdiepend programma waarbij je opgeleid wordt tot professional op het gebied van opvoedings-, leer- en ontwikkelingsprocessen. Zo ontwikkel je deskundigheid betreffende het uitvoeren van diagnostiek, het formuleren van een indicatiestelling en het verrichten van interventies. Via diagnostiek en interventie kan de orthopedagoog zich zowel op het kind, de jeugdige, of andere cliënten met wie een pedagogische relatie wordt onderhouden richten, als ook op andere betrokkenen in het opvoedingsproces en de context waarin opvoeden plaatsvindt.

De opleiding bestaat uit een cursorisch gedeelte, een supervisiegedeelte en een praktijkdeel waarbij praktijkervaring opgedaan wordt bij een praktijkopleidingsinstelling. Het cursorisch onderwijs en de supervisie volg je bij PPO in Groningen. Dit onderwijs wordt verzorgd door diverse docenten uit de praktijk en het academische veld. Vaak zijn dit mensen die zich gespecialiseerd hebben op een bepaald gebied binnen het vak met veel ervaring.

Deze opleiding voldoet aan de eisen van de NVO voor de registratie tot NVO Orthopedagoog-Generalist.