Beroepsprofiel

Een Orthopedagoog-Generalist is actief op het gehele spectrum variërend van alledaagse opvoedingsvraagstukken tot complexe opvoedingssituaties. Zijn primaire invalshoek daarbij is de opvoeders te ondersteunen in de opvoeding. Hierdoor kunnen de opvoeders hun kinderen (weer) bieden wat zij nodig hebben: veiligheid én uitdaging, rechten én plichten. Ook als het gaat om pedagogisch complexere situaties, zal hij gericht zijn op het realiseren van een zo optimaal mogelijke pedagogische relatie tussen de opvoeder en het kind.

De orthopedagoog kent in zijn werk de volgende taakgebieden:

  • Vroegtijdige signaliering van een interventie bij opvoedingsvraagstukken
  • Pedagogische diagnostiek en begeleiding
  • Ondersteuning van beroepsopvoeders en ketenpartners (coaching, adviseren)
  • Informatie en voorlichting
  • Beleid en management
  • Onderwijs
  • Wetenschap