Beroepsprofiel

Het bestuur van de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) heeft begin 2013 opdracht gegeven tot het ontwikkelen van een profiel voor de orthopedagoog-generalist. Bij het opstellen van het profiel is aandacht besteed aan de relatie met andere functies en aansluiting op de ontwikkelingen in het veld om een toekomstbestendig profiel op te stellen.

De orthopedagooog-generalist

Een orthopedagoog(-generalist) is actief op het gehele spectrum variërend van alledaagse opvoedingsvraagstukken tot complexe opvoedingssituaties. Zijn primaire invalshoek daarbij is de opvoeders te ondersteunen in de opvoeding. Hierdoor kunnen de opvoeders hun kinderen (weer) bieden wat zij nodig hebben: veiligheid én uitdaging, rechten én plichten. Ook als het gaat om pedagogisch meer complexe situaties, zal hij gericht zijn op het realiseren van een zo optimaal mogelijke pedagogische relatie tussen de opvoeder en het kind. Een orthopedagoog heeft de belangen van het kind, de ouders en de maatschappij op het vizier (Knorth, et al., 2008).

De orthopedagoog-generalist kan werkzaam zijn in het onderwijs, het begeleiden van mensen met een (meervoudige) beperking, de jeugdhulp, de geestelijke gezondheidszorg of in de ouderenzorg. Sommige orthopedagogen werken binnen één of meerdere van deze domeinen vanuit een eigen praktijk.

Hieronder zijn de domeinen waar een orthopeda- goog werkzaam kan zijn, beschreven. De rol en de functie die een orthopedagoog binnen deze domeinen kan hebben, is heel divers. Hieronder wordt een poging gedaan, deze rollen zo compleet mogelijk te beschrijven. Echter, dit zal geen uitputtende beschrijving zijn.

 • Onderwijs
 • Mensen met een fysieke en/of verstandelijke beperking
 • Jeugdhulp
 • GGZ
 • Ouderenzorg

De orthopedagoog kent in zijn werk de volgende taakgebieden:

 • Vroegtijdige signaliering van een interventie bij opvoedingsvraagstukken
 • Pedagogische diagnostiek en begeleiding
 • Ondersteuning van beroepsopvoeders en ketenpartners (coaching, adviseren)
 • Informatie en voorlichting
 • Beleid en management
 • Onderwijs
 • Wetenschap

Klik hier voor het uitgebreide beroepsprofiel van de Orthopedagoog-Generalist.