Opleiding tot Klinisch Psycholoog

Als klinisch psycholoog bent u een specialist in de zorg. U werkt met complexe psychische problematiek. Het beroep van klinisch psycholoog heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld als een specialisme gericht op het diagnosticeren en behandelen van ernstige en complexe psychopathologische problematiek, die meerdere domeinen van het functioneren beïnvloedt.

Met de invoering van de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, kortweg BIG genoemd, heeft er een belangrijke herordening van de beroepen in de gezondheidszorg plaatsgevonden.

Er worden een viertal beroepsgroepen onderscheiden: de medische, de verpleegkundige, de psychologische en de agogische. Binnen ieder van deze beroepsgroepen wordt een basisberoep en een specialistisch beroep onderscheiden. Binnen de psychologische beroepen zijn dat de gezondheidszorgpsycholoog, de klinisch psycholoog en de psychotherapeut.

De specialistische opleiding tot klinisch psycholoog is een vierjarige opleiding als vervolg op de postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog.