Opleiding tot Klinisch Psycholoog

De specialistische opleiding tot klinisch psycholoog is een vierjarige opleiding als vervolg op de postmasteropleiding tot gezondheidszorgpsycholoog.

Na afronding van de opleiding tot klinisch psycholoog bent je een specialist in de zorg. Je werkt met complexe psychische problematiek. Het beroep van klinisch psycholoog heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld als een specialisme gericht op het diagnosticeren en behandelen van ernstige en complexe psychopathologische problematiek, die meerdere domeinen van het functioneren beïnvloedt.

De opleiding bestaat uit een praktijkdeel en een cursorisch deel. Het praktijkopleidingsprogramma duurt minimaal vier jaar en volg je bij een erkende prakijkopleidingsinstelling. Ook het cursorisch programma beslaat vier jaar; dat volg je bij PPO in Groningen. Dit onderwijs wordt verzorgd door diverse docenten uit de praktijk en het academische veld. Dit zijn experts binnen hun vakgebied met veel ervaring.

Deze opleiding voldoet aan de eisen van de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, kortweg BIG genoemd. Wat is BIG?