Opleiding tot GZ-psycholoog

Als GZ-psycholoog ben je een breed opgeleide generalist, werkzaam in alle sectoren van de gezondheidszorg als zelfstandig diagnosticus en behandelaar van psychische stoornissen en van psychische aspecten bij lichamelijke ziekten, invaliditeit en problemen in de persoonlijke levenssfeer.  

Met de invoering van de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, kortweg BIG genoemd, heeft er een belangrijke herordening van de beroepen in de gezondheidszorg plaatsgevonden. Er worden een viertal beroepsgroepen onderscheiden: de medische, de verpleegkundige, de psychologische en de agogische.

Binnen ieder van deze beroepsgroepen wordt een basisberoep en een specialistisch beroep onderscheiden. Binnen de psychologische beroepen zijn dat de gezondheidszorgpsycholoog, de klinisch psycholoog, de klinisch neuropsycholoog en de psychotherapeut.

Er staan momenteel meer dan 16.000 personen ingeschreven in het Register Gezondheidszorgpsycholoog. Diegenen die de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog volgen, worden conform een besluit van de Kamer GZ aangeduid als ‘psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog’ (piog).