Opleiding tot GZ-psycholoog

De opleiding tot GZ-psycholoog bij PPO is een veelzijdig programma waarbij je opgeleid wordt tot generalist. Zo kun je werkzaam zijn in alle sectoren van de gezondheidszorg als zelfstandig diagnosticus en behandelaar van clienten met psychische stoornissen en psychische aspecten bij lichamelijke ziekten, invaliditeit en problemen in de persoonlijke levenssfeer.  

De opleiding bestaat uit een praktijkgedeelte en een cursorisch gedeelte. Het praktijkdeel volg je bij de praktijkopleidingsinstelling waar je werkzaam bent. Het cursorisch onderwijs volg je bij PPO in Groningen of in Zwolle. Dit onderwijs wordt verzorgd door diverse docenten uit de praktijk en het academische veld. Vaak zijn dit mensen die zich gespecialiseerd hebben op een bepaald gebied binnen het vak met veel ervaring.

Deze opleiding voldoet aan de eisen van de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, kortweg BIG genoemd. Wat is BIG?