Persoonsgerichte, experiëntiële psychotherapie (PEPT)

De cliëntgerichte richting binnen de psychotherapie heeft zich vanouds gericht op de werkzaamheid van de therapeutische relatie. Met name de aspecten empathie, echtheid, acceptatie en respect zijn zorgvuldig uitgewerkt. Deze drie basisaspecten zijn, mede vanwege onderzoeksuitkomsten, alom gewaardeerd vanwege hun therapeutische werking. De afgelopen decennia heeft de cliëntgerichte stroming zich doorontwikkeld en zijn moderne, gedifferentieerde en meer persoons- en procesgerichte interventiemogelijkheden uitgewerkt en wetenschappelijk onderzocht op hun effectiviteit, zoals bijvoorbeeld de emotiegerichte variant (Emotion Focused Therapy, EFT). In 2016 is in het Nederlandse taalgebied de naamgeving van deze stroming veranderd in Persoonsgerichte-experiëntiële Psychotherapie (PEPT).

Doel

 • Verdiepende vorming in de Persoonsgerichte, experiëntiële basishouding, die gekenmerkt wordt door professioneel hanteren van empathie, respect, echtheid en acceptatie.
 • Persoonsgericht werken, waarbij de betekenis van klachten geëxploreerd wordt en daarnaast wordt gefocust op de kwaliteit van de emotionele beleving (waaronder: emotie-regulatie, interactioneel appèl, emotiegerichte therapie).
 • Proces bevorderend werken met cliënten met verschillende psychische/psychiatrische klachten en problematieken, daarbij zowel experientiële, interactionele, als existentiële aspecten hanteren
 • Reflecteren over het eigen, persoonlijke voelen, denken en handelen in de therapeutische relatie.

Voor wie?

 • GZ-psychologen
 • Psychotherapeuten
 • Klinisch psychologen
 • Basispsychologen die lid zijn van een Specialistische Psychotherapievereniging (SPV) of in opleiding daartoe zijn

Werkwijze

In de hier aangeboden module worden zowel basisconcepten als gespecialiseerde toepassingen van persoonsgerichte therapie behandeld. De theorie wordt geïntegreerd in de eigen ervaring van de cursisten en in hun therapiepraktijk; theoretische en praktische aspecten worden besproken en toegepast vanuit casuïstiek van de cursisten (probleemgestuurd). Verder staat in deze module, in lijn met persoonsgerichte uitgangspunten, het verder exploreren en ontwikkelen van de persoonlijke kwaliteiten van de cursist centraal.

Bovenstaande wordt zowel praktisch als theoretisch grondig behandeld, waarbij de theorie geïntegreerd wordt in de eigen beleving en in de therapiepraktijk.
Werkvormen:

 • literatuurbespreking
 • casuïstiek bespreking
 • belevingsgerichte oefeningen.

De afronding bestaat uit een casusconceptualisatie aan de hand van een format, gerelateerd aan de inhoud van de cursus.

Docenten

Grieteke Pool is psychotherapeut en als zodanig werkzaam in het UMCG en in een eigen praktijk. Ze is supervisor en leertherapeut NVP en leertherapeut en opleider van de VCgP.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de Vereniging voor Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (VPEP) (voorheen VCgP)

Kosten

€ 1700,-

Data en locatie

Data:
18 december 2019 van 10.00 - 17.00 uur
8, 15 en 29 januari 2020 van 10.00 - 17.00 uur
5 februari 2020 van 10.00 - 13.00 uur
12 en 26 februari 2020 van 10.00 - 17.00 uur
11 en 18 maart 2020 van 10.00 - 17.00 uur

Locatie: Opleidingsinstituut PPO, Damsterplein 6, Groningen

Vragen?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met PPO via ppo@rug.nl of tel. 050-3633000.