Attachment Based Family Therapy (ABFT)

ABFT is een kortdurende, systemische interventie waarin jongeren en hun ouders een verbindend traject doorlopen om samen sterker te staan in het omgaan met uitdagingen en problemen. Het is een evidencebased behandelprogramma voor depressieve en suïcidale jongeren en wordt daarnaast ook gebruikt in de behandeling van jongeren met diverse problematiek.
 
Tijdens ABFT wordt gewerkt met jongeren en hun ouders vanuit het gehechtheidsperspectief. De rode draad in dit traject is dat jongeren het vertrouwen in hun ouder(s) als bron van steun kunnen herstellen. Tegelijkertijd worden ouders ondersteund om emotioneel beter afgestemd te reageren op de behoeften van hun kind. De ervaring van een veilig nest vormt de basis voor jongeren om uit te vliegen én thuis te komen met pijn en worstelingen. Dit draagt bij aan hun veerkracht.

Doel

In nauwe samenwerking met de KU Leuven biedt Opleidingsinstituut PPO de volledige cursus ABFT aan. De deelnemers ontvangen een getuigschrift dat ze opgeleid zijn in ABFT door ABFT Belgium. (Certificering verloopt via Drexel University (Philadelphia USA).
 
Voor degenen die willen kennismaken met deze behandelvorm, bestaat er de mogelijkheid om nu alvast te starten met de 4-daagse introductiecursus. Mocht je daarna verder willen dan kan je verder met de vervolgopleiding, die ook door PPO aangeboden zal worden.

De opleiding start met een 4-daagse introductiecursus, die PPO nu apart aanbiedt. Hierin komt aan de orde: 
-    theoretische onderdompeling in gehechtheid, emotion-focused werk en het ABFT model (met inzoomen op elke behandeltaak afzonderlijk);
-    inleefoefeningen;
-    demonstratie ABFT model via videomateriaal van ABFT-ontwikkelaars;
-    rollenspelen om ABFT-inzichten en -vaardigheden in te oefenen.

Na deze introductieworkshop heeft de deelnemer in principe de nodige bagage om van start te gaan met het toepassen van ABFT in zijn/ haar klinische werk.

Meer informatie

Meer informatie vind je op: https://ppw.kuleuven.be/ogop/abft/watisabft

 

Voor wie

De opleiding ABFT is vooralsnog alleen toegankelijk voor Klinisch Psychologen, GZ-psychologen, Orthopedagogen-Generalist en Psychotherapeuten.

 

Docenten

De cursus wordt gegeven door Tara Santens en Christel Bouwens van de KU Leuven. 

Dr. Tara Santens (coördinator, erkend ABFT therapeut):
Tara Santens is orthopedagoge en werkzaam als doctoranda aan de Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van de KU Leuven. Als medewerker van het Lego-lab is ze betrokken bij onderzoek naar gehechtheid bij kinderen en jongeren en naar het implementeren en dissemineren van ABFT in het Vlaamse hulpverleningslandschap. Ze verbleef een jaar in Philadelphia (USA) waar ze aan Drexel University opgeleid werd in ABFT door ABFT-ontwikkelaars Prof. Dr. Guy Diamond en Dr. Suzanne Levy. 

Christel Bouwens (erkend ABFT therapeut):
Christel Bouwens is Master Pedagogische Wetenschappen en studeerde af in de richting Psychopedagogiek aan de KU Leuven. Zij is gedragstherapeute, lid en supervisor van de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie. Ze is ook opleider binnen de Permante Vorming Gedragstherapie aan de KU Leuven en Universiteit Gent. 

Kosten

€900,- inclusief koffie, thee en lunch.

Accreditatie

De totale opleiding PEV Attachment-Based Family Therapy (ABFT) is geaccrediteerd door de NVRG voor 60 accreditatiepunten. Dit is tevens het maximumaantal punten dat toegekend wordt aan een cursus en het maximumaantal punten dat een systeemtherapeut bij de NVRG hoeft te behalen ten behoeve van herregistratie. 

Accreditatie voor de introductiecursus wordt aangevraagd bij de NVRG, VGCt & FGzPt.
 

Datum, locatie, tijd

De introductiecursus vindt plaats bij Opleidingsinstituut PPO, Damsterplein 6 te Groningen.

Dag 1 & 2:    Donderdag 27 & vrijdag 28 februari 2020, van 10.00 – 17.00 uur (vol)
Dag 3 & 4:     Donderdag 12 en vrijdag 13 maart 2020, van 10.00 – 17.00 uur (vol)

Vragen?

Voor meer informatie over de cursus bij PPO kun je contact opnemen met Valerie Hoogendoorn, v.a.hoogendoorn@rug.nl