Andere cursussen

Angst, afweer en innerlijk conflict

Iedereen voelt zich wel eens angstig. Angst is een gewone menselijke emotie die bij het leven hoort. Zonder angst zouden we gevaren niet in de gaten hebben en zo bezien heeft angst dus een belangrijke evolutionaire functie. Ook met heftige angst of paniek wordt iedereen wel eens geconfronteerd. Dat neemt niet weg dat we gevoelens van angst vaak maar slecht kunnen verdragen. We stellen dan ook vaak alles in het werk om angsten , en situaties en ervaringen die angst oproepen, af te weren. 

Hypnose en hypnotherapie

Met hypnose en hypnotherapie krijgen onbewuste gevoelens en ideeën van uw patiënt de ruimte. U vindt hiermee nog meer aansluiting bij zijn belevingswereld en bouwt sneller een goede werkrelatie op.

Basisaantekening Diagnostiek aansluitend op Master Orthopedagogiek en Basisaantekening Diagnostiek Regulier

Binnen de cursus Basisaantekening Diagnostiek wordt de cursist geleerd het orthopedagogisch diagnostisch model van de NVO te hanteren evenals de specifieke variant daarvan, ontwikkeld bij de UPO-G. Het doel is te voldoen aan de eisen voor aanvraag van registratie in het register NVO Basisaantekening Diagnostiek door de cursist. Er zijn twee varianten van de cursus. De Basisaantekening Diagnostiek aansluitend op de Master Orthopedagogiek is voor mensen die minder dan een jaar na de start van de cursus zijn afgestudeerd. De Basisaantekening Diagnostiek Regulier is voor mensen die langer geleden bij de RUG zijn afgestudeerd. 

Basiscursus EMDR bij Volwassenen en Basiscursus EMDR bij Kind en Jeugd

PPO biedt sinds 2018 de cursussen EMDR bij Volwassenen en EMDR bij Kind en Jeugd aan. De cursussen zijn in eerste instantie bedoeld voor opleidelingen van PPO maar er is ook een aantal plaatsen beschikbaar voor externe deelnemers. Uniek aan de cursussen is dat we werken met kleine groepen zodat er voldoende oefenmogelijkheden zijn en er ruimschoots aandacht is voor de individuele deelnemer. 

Supervisorentraining

Van 27 februari tot en met 28 mei 2020 organiseert Opleidingsinstituut PPO een supervisorentraining.
Het doel van de cursus is het vergroten van kennis en vaardigheden op het gebied van supervisie. De cursus is gericht op de generieke factoren die in supervisie en werkbegeleiding van belang zijn, onafhankelijk van therapeutisch kader of opleiding, waardoor de informatie kan worden gebruikt voor alle vormen van supervisie. In de cursus komt een breed scale aan thema's aan bod.