Andere cursussen

Attachment Based Family Therapy (ABFT)

ABFT is een kortdurende, systemische interventie waarin jongeren en hun ouders een verbindend traject doorlopen om samen sterker te staan in het omgaan met uitdagingen en problemen. Het is een evidence-based behandelprogramma voor depressieve en suïcidale jongeren en wordt daarnaast ook gebruikt in de behandeling van jongeren met diverse problematiek.
 

Tussen wetenschap en patiënt: Het bevorderen van goede en efficiënte zorg

Al jarenlang wordt allerwegen benadrukt dat men in de patiëntenzorg ‘evidence based’ moet werken. Deze term roept bij velen nogal wat verwarring en weerstand op. Sommigen stellen die ten onrechte gelijk aan het werken aan de hand van behandelprotocollen, en vinden dat daarmee de patiënt uit het oog wordt verloren. Anderzijds staan beroepsopleidingen en beroepsverenigingen zich erop voor dat zij zorg verlenen op wetenschappelijke basis. Praktiserende zorgverleners verzuchten daarnaast dat het een onmogelijke opgave is om de vakliteratuur bij te houden. Kortom, het benutten van wetenschappelijk kennis en inzichten staat nogal onder druk.

In deze cursus laten de docenten zien dat het wel degelijk mogelijk is om je als zorgprofessional te laten informeren door kennis, om die ten goede te laten komen aan de patiënt, en om daarmee bij te dragen aan een goed onderbouwd en effectief zorgaanbod

Hypnose en hypnotherapie

Met hypnose en hypnotherapie krijgen onbewuste gevoelens en ideeën van uw patiënt de ruimte. U vindt hiermee nog meer aansluiting bij zijn belevingswereld en bouwt sneller een goede werkrelatie op.

Basisaantekening Orthopedagogische Diagnostiek aansluitend op Master en Basisaantekening Orthopedagogische Diagnostiek Regulier

Binnen de cursus Basisaantekening Orthopedagogische Diagnostiek wordt de cursist geleerd het orthopedagogisch diagnostisch model van de NVO te hanteren evenals de specifieke variant daarvan, ontwikkeld bij de UPO-G. Het doel is te voldoen aan de eisen voor aanvraag van registratie in het register NVO Basisaantekening Diagnostiek door de cursist. Er zijn twee varianten van de cursus. De Basisaantekening Orthopedagogische Diagnostiek aansluitend op de Master Orthopedagogiek is voor mensen die minder dan een jaar na de start van de cursus zijn afgestudeerd. De Basisaantekening Orthopedagogische Diagnostiek Regulier is voor mensen die langer geleden bij de RUG zijn afgestudeerd. 

Basiscursus EMDR bij Volwassenen en Basiscursus EMDR bij Kind en Jeugd

PPO biedt sinds 2018 de cursussen EMDR bij Volwassenen en EMDR bij Kind en Jeugd aan. De cursussen zijn in eerste instantie bedoeld voor opleidelingen van PPO maar er is ook een aantal plaatsen beschikbaar voor externe deelnemers. Uniek aan de cursussen is dat we werken met kleine groepen zodat er voldoende oefenmogelijkheden zijn en er ruimschoots aandacht is voor de individuele deelnemer. 

 Vervolgcursus EMDR bij Volwassenen 

PPO biedt vanaf najaar 2019 de cursus EMDR bij Volwassenen. De cursus is in eerste instantie bedoeld voor opleidelingen van PPO maar er is ook een aantal plaatsen beschikbaar voor externe deelnemers. Uniek aan de cursussen is dat we werken met kleine groepen zodat er voldoende oefenmogelijkheden zijn en er ruimschoots aandacht is voor de individuele deelnemer. 

Supervisorentraining

Van 27 februari tot en met 28 mei 2020 organiseert Opleidingsinstituut PPO een supervisorentraining.
Het doel van de cursus is het vergroten van kennis en vaardigheden op het gebied van supervisie. De cursus is gericht op de generieke factoren die in supervisie en werkbegeleiding van belang zijn, onafhankelijk van therapeutisch kader of opleiding, waardoor de informatie kan worden gebruikt voor alle vormen van supervisie. In de cursus komt een breed scale aan thema's aan bod.
 

Angst, afweer en innerlijk conflict

Iedereen voelt zich wel eens angstig. Angst is een gewone menselijke emotie die bij het leven hoort. Zonder angst zouden we gevaren niet in de gaten hebben en zo bezien heeft angst dus een belangrijke evolutionaire functie. Ook met heftige angst of paniek wordt iedereen wel eens geconfronteerd. Dat neemt niet weg dat we gevoelens van angst vaak maar slecht kunnen verdragen. We stellen dan ook vaak alles in het werk om angsten , en situaties en ervaringen die angst oproepen, af te weren.