Praktijkinstelling

Welke eisen worden gesteld aan een praktijkopleidingsinstelling?

Om in aanmerking te komen als praktijkopleidingsplaats dient een instelling te voldoen aan de eisen die in opdracht van het Ministerie van VWS geformuleerd zijn voor de postacademische beroepsopleidingen.

Met welke instellingen werkt Opleidingsinstituut PPO samen?

Voor een overzicht van de praktijkopleidingsinstellingen klik hier.

Waar vind ik vacatures voor open opleidingsplaatsen?

Indien er vacatures bij ons bekend zijn worden deze op de website gepubliceerd bij de betreffende opleiding. Deze kun je tevens onder 'nieuws' vinden.
 

Welke taken en verantwoordelijkheden zijn er binnen de praktijkopleidingsinstelling?

Voor een uitgebreide beschijving van de taken en verantwoordelijkheden binnen de praktijkopleidingsinstelling heeft de FGzPt een brochure uitgebracht.