De opleidingen

Kan ik de opleiding in deeltijd doen?

Ja, dat is mogelijk.
Voor de GZ en PT opleiding geldt dat u minimaal 16 uur per week werkzaam bent in een door ons erkende praktijkopleidingsinstelling.
Voor de KP-opleiding geldt een minimale aanstelling van 24 uur per week.

Kan ik vrijstelling aanvragen voor opleidingsonderdelen?

Voor praktijkonderdelen wordt geen vrijstelling verleend.

Vrijstelling binnen het cursorisch deel van de GZ-opleiding.
Vrijstelling binnen het cursorisch deel van de PT-opleiding.

Vrijstelling binnen het cursorisch deel van de KP-opleiding.
Vrijstelling kan pas na toelating tot de opleiding schriftelijk worden aangevraagd, met toevoeging van bewijsstukken. De algemene richtlijn is dat er maximaal 50 uur vrijstelling voor Psychotherapie vakken gegeven kan worden. De cursus, op basis waarvan de vrijstelling aangevraagd wordt, mag niet langer dan 5 jaar geleden met goed gevolgd zijn afgerond. Voor een uitgebreide beschrijving klik hier.

Voor informatie over vrijstellingsmogelijkheden binnen de opleiding tot Orthopedagoog-Generalist kunt u contact opnemen met Irene Timmer.

Kan ik de Psychotherapie opleiding direct na mijn Master volgen?

In Groningen is dit niet mogelijk. Wij bieden alleen de verkorte driejarige PT opleiding voor GZ psychologen aan.

Welke vrijstellingen kan ik krijgen als ik Psychotherapeut ben en de KP opleiding wil volgen?

Psychotherapeuten in opleiding tot Klinisch Psycholoog krijgen vrijstelling voor de PT vakken. Voor een uitgebreide beschrijving klik hier.  

Welke titel kan ik gedurende de opleiding gebruiken?

Het voeren van de term GZ-psycholoog i.o. of KP-psycholoog i.o. is niet toegestaan en zelfs strafbaar (Tuchtrecht in de Gezondheidzorg). Dit geldt ook voor het gebruik van deze term op websites, advertenties, e.d.

Wij raden u aan de volgende volledige benamingen te gebruiken:

  • Deelnemers aan de GZ-opleiding: psycholoog/ pedagoog in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (piog)
  • Deelnemers aan de KP-opleiding: gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot specialist (gios)
  • Deelnemers aan de PT-opleiding: gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot psychotherapeut (giop)