Praktijkopleidings­instellingen

Samenwerking

Opleidingsinstituut PPO werkt samen met ongeveer 100 erkende praktijkopleidingsinstellingen. Het praktijkgedeelte van de verschillende opleidingen wordt binnen deze instellingen uitgevoerd.

Criteria praktijkopleidingsplaats

Om in aanmerking te komen als praktijkopleidingsplaats dient een instelling te voldoen aan de eisen die in opdracht van het Ministerie van VWS geformuleerd zijn voor de postacademische beroepsopleidingen.

Kandidaten aanmelden

De praktijkopleidingsinstelling dient ieder jaar aan te geven of er opleidingsplaats(en) aangeboden worden. Dit geldt ook voor die instellingen die al eerder een opleidingsplaats toegewezen hebben gekregen. In januari/februari inventariseert Opleidingsinstituut PPO aan hoeveel opleidingsplaatsen behoefte is voor het daaropvolgende jaar. Na de zomerperiode volgt een definitieve inventarisatieronde (augustus/september).

Instellingen die nog niet erkend zijn als praktijkinstellingen dienen eerst erkenning aan te vragen alvorens een opleidingsplaats aan te kunnen vragen.

Beoogde kandidaten voor de opleiding worden aangemeld door de praktijkopleidingsinstelling.

Procedure voor instellingen die voor het eerst een opleidingsplaats willen aanvragen

Wil je een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor het aanbieden van een praktijkopleidingsplaats voor de opleiding tot GZ-psycholoog, Klinisch Psycholoog of Psychotherapeut? Klik hier voor de te volgen procedure.

Aanvraagformulieren:
erkenning tot praktijkopleidingsinstelling Gezondheidszorgpsycholoog
erkenning tot praktijkopleidingsinstelling Klinisch Psycholoog
erkenning tot praktijkopleidingsinstelling Psychotherapeut

Aanvragen worden behandeld door de manager in overleg met de betreffende hoofdopleider. Beoogde kandidaten voor de opleidingsplaats wordt verzocht de procedure te laten opstarten door de beoogde praktijkopleider.

De kosten van het eerste erkenningsbezoek zijn €500,-
Voor de volledige erkenningsvisitatie regeling en kosten, zie onder.

Opleiding tot Orthopedagoog-generalist

Als je als praktijkinstelling een aanvraag wilt indienen om in aanmerking te komen voor het aanbieden van een praktijkopleidingsplaats voor de opleiding tot Orthopedagoog-generalist, dien je onderstaand aanvraag formulier in te vullen en in te sturen.

Aanvraagformulier voor erkenning tot prakijkopleidingsinstelling Orthopedagoog-generalist

Aanvragen worden behandeld door de coördinator in overleg met de betreffende hoofdopleider. Beoogde kandidaten voor de opleidingsplaats wordt verzocht de procedure te laten opstarten door de beoogde praktijkopleider.

De kosten van het eerste erkenningsbezoek zijn €500,-

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Rozemarijn Hummel-Verhoef, onderwijscoördinator OG.

Procedure voor instellingen die al erkend zijn als opleidingsplaats voor een bepaalde opleiding

Jaarlijks wordt in januari/februari wordt de inventarisatievraag aan de praktijkopleidingsinstellingen voorgelegd. Met deze inventarisatie krijgt het opleidingsinstituut PPO een beeld van het aantal te starten groepen en het soort groepen welke in het daaropvolgende jaar georganiseerd kan worden.

In september worden de verschillende opleidingsgroepen in samenspraak met de praktijkopleidingsinstellingen definitief ingedeeld en vastgesteld.

Beschikbaarheidsbijdrage

Sinds 1 januari 2013 zijn de oude subsidieregelingen vervallen. Daarvoor in de plaats is een beschikbaarheidbijdrage gekomen op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), uitgevoerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Het toewijzingsproces is niet veranderd. Dit blijft de verantwoordelijkheid van VWS.
Informatie over de beschikbaarheidsbijdrage kunt je vinden op de website van de NZa. Vragen die betrekking hebben op de beschikbaarheidsbijdrage kunt je per e-mail stellen aan de NZa via vragencure@nza.nl.

Opleidingsinstituut PPO speelt bij bovenstaande procedure geen directe rol.

Rollen binnen de praktijkopleidingsinstelling

Binnen de praktijk zijn verschillende rollen te onderscheiden.
Voor een uitgebreide beschrijving van deze rollen zie Taken en verantwoordelijkheden in de praktijkopleiding.
Voor de procedure voor aanvraag dispensatie van deze rollen zie Procedure aanvraag dispensatie praktijkrollen

Visitatiekosten

Voor het verzorgen van onze opleidingen tot BIG-geregistreerd GZ psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog zijn wij, zoals je weet, verplicht bij nieuwe aanvragen een erkenningsbezoek af te leggen aan praktijkinstellingen. Daarnaast dienen wij iedere vijf jaar een reguliere praktijkvisitatie te houden. Conform de landelijke afspraken binnen het LOGO brengen wij de kosten voor deze visitaties in rekening bij de betreffende instelling.

Klik hier voor meer informatie.