Medewerkers

Team

Het team van enthousiaste, professionele medewerkers bestaat uit de managing director, managementteam, opleidings- en onderwijsassistenten en opleidingsondersteuners.

Hoofdopleiders

De hoofdopleiders zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de BIG-opleidingen.

Prof. dr. A. de Keijser (Jos) is de hoofdopleider van de specialistische opleiding tot Klinisch Psycholoog en de opleiding tot Psychotherapeut.
Mw. dr. B.J. van den Hoofdakker (Barbara) is als hoofdopleider GZ K&J inhoudelijk verantwoordelijk voor de GZ K&J-opleiding.
Prof. dr. T.K. Bouman (Theo) is als hoofdopleider GZ V&O inhoudelijk verantwoordelijk voor de GZ V&O-opleiding.

UPO-G:
dr. C.A.J.M. van der Veen-Mulders (Lianne) is op 1 oktober 2018 gestart met haar werkzaamheden als hoofdopleider OG. Zij heeft als belangrijke taak de OG-opleiding voor te bereiden op een (eventuele) opname van de orthopedagoog-generalist in het BIG-register.
 

Managing director

Mw. drs. V.A. Hoogendoorn (Valerie) is managing director van Opleidingsinstituut PPO. Zij is eindverantwoordelijk voor de organisatie van de opleidingen.

Het Managementteam

De manager GZ is mw. drs. V.A. Hoogendoorn (Valerie) Zij is het aanspreekpunt van de GZ- opleidingen, voor zowel de Volwassen & Ouderen als de Kind & Jeugdigen variant.

Mw. S. van Aalderen MSc (Susanne) is manager opleidingen. Zij is het aanspreekpunt voor de specialistische opleiding tot Klinisch Psycholoog en de opleiding tot Psychotherapeut en contactpersoon voor zaken omtrent de bij-en nascholingsmogelijkheden van Opleidingsinstituut PPO.

Mw. drs. M. Zwierstra (Marte) is de coördinator bedrijfsvoering en houdt zich bezig met het optimaliseren van de bedrijfsvoering waaronder facilitaire zaken, financiën en ICT.

Het managementteam wordt ondersteund door de secretaris Mw. J. Vos-van Ramshorst (Janet).

Coördinatoren

De opleidingscoördinator voor de BIG-opleidingen is mw. drs. S. Benedictus-van den Berg (Saskia).

mw. S. Geerts, MSc. (Sarah) is coördinator van de GZ opleiding en is betrokken bij het cursorisch deel van deze opleiding.

De coördinator opleidingen voor de KP en PT is mw. S. Aardema, MSc. (Sinja)

Het team opleidingsondersteuners

Een team van opleidingsondersteuners (OOT) ondersteunt de hoofdopleiders, de managers en de (hoofd)docenten in alle voorkomende secretariële werkzaamheden.
Elke opleidingsgroep wordt bijgestaan door een opleidingsondersteuner die verantwoordelijk is voor alle administratieve werkzaamheden ten behoeve van het cursorisch en praktijkdeel van de betreffende opleidingsgroep.
Het team bestaat uit:
mw. A. (Anita) Brookman
mw. G.F. (Gretha) van Houten
mw. M. (Marja) Hoving
mw. J.J. (Jeannette) Langedijk
mw. C.N. (Chantal) Motta
mw. J.A. (Amanda) Willemsen