Medewerkers

Team

Binnen Opleidingsinstituut PPO zijn de hoofdopleiders verantwoordelijk voor de inhoud van de opleidingen. Daarnaast zijn er enkele docenten op vaste basis werkzaam bij PPO. Een enthousiast team, bestaande uit de managing director, het managementteam, onderwijscoördinatoren en opleidingsondersteuners, zorgt voor een professionele organisatie van de opleidingen.

Hoofdopleiders

Prof. dr. A. de Keijser (Jos) is de hoofdopleider van de specialistische opleiding tot Klinisch Psycholoog en de opleiding tot Psychotherapeut.

Prof. dr. B.J. van den Hoofdakker (Barbara) is als hoofdopleider van de opleiding tot GZ-psycholoog verantwoordelijk voor de GZ K&J-variant.

Prof. dr. T.K. Bouman (Theo) is als hoofdopleider van de opleiding tot GZ-psycholoog verantwoordelijk voor de GZ V&O-variant.

Dr. C.A.J.M. van der Veen-Mulders (Lianne) is hoofdopleider van de opleiding tot Orthopedagoog-generalist.

Vaste docenten

Drs. J. Weijermans (Jiska) is coördinerend hooddocent binnen de GZ-opleiding voor al het CGT-onderwijs.

Managing director

Mw. drs. V.A. Hoogendoorn (Valerie) is managing director van Opleidingsinstituut PPO. Zij is eindverantwoordelijk voor de organisatie van de opleidingen.

Het managementteam

De manager GZ en OG is mw. drs. V.A. Hoogendoorn (Valerie). Zij stuurt het team aan dat zorg draagt voor zowel het praktijk- als het cursorisch gedeelte van de GZ-opleidingen V&O en K&J en van de OG-opleiding.

Mw. S. van Aalderen MSc. (Susanne) is manager opleidingen. Zij stuurt het team aan dat zich bezighoudt met de organisatie van de specialistische opleiding tot Klinisch Psycholoog en de opleiding tot Psychotherapeut. Daarnaast is zij contactpersoon voor de bij-en nascholingsactiviteiten van Opleidingsinstituut PPO.

Mw. drs. M. Zwierstra (Marte) is manager bedrijfsvoering en houdt zich bezig met het optimaliseren van de bedrijfsvoering waaronder facilitaire zaken, financiën en ICT.

Het managementteam wordt ondersteund door de secretaris Mw. J. Vos (Janet).

De coördinatoren

De onderwijscoördinator voor de BIG-opleidingen is mw. drs. S. Benedictus (Saskia). Zij houdt zich bezig met verschillende onderwijskundige thema's binnen PPO, zoals docentprofessionalisering, competentiegericht opleiden en de afstemming tussen de verschillende BIG-opleidingen.

Mw. S. Geerts MSc. (Sarah) is onderwijscoördinator van de GZ-opleidingen en is verantwoordelijk voor de organisatie van het cursorisch GZ-onderwijs binnen PPO.

Mw. K.E. Koster MSc. (Kiki) is praktijkcoördinator van de GZ-opleidingen en daarmee het aanspreekpunt voor zowel piogs als praktijkopleidingsinstellingen aangaande het praktijkgedeelte van de opleidingen. Daarnaast houdt zij zich bezig met de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden ten behoeven van intersectoraal opleiden.

Mw. R. Hummel-Verhoef MA (Rozemarijn) is onderwijscoördinator van de OG-opleiding. Samen met de hoofdopleider Lianne van der Veen treft zij voorbereidingen voor de opname van de OG in de wet BIG.

De onderwijscoördinator voor de KP- en PT-opleidingen is mw. S. Aardema MA (Sinja). Zij is verantwoordelijk voor de organisatie van het cursorisch KP- en PT-onderwijs binnen PPO.

De praktijkcoördinator voor de KP- en PT-opleidingen is mw. N. Weijers, MSc. (Nica). Zij is aanspreekpunt voor zowel opleidelingen als praktijkopleidingsinstellingen aangaande het praktijkgedeelte van de opleidingen.

De opleidingsondersteuners

Een team van opleidingsondersteuners verzorgt alle voorkomende secretariële werkzaamheden en faciliteert daarmee de hoofdopleiders, managers, coördinator en (hoofd)docenten.

Al het cursorisch onderwijs wordt gepland door de roosteraar/planner mw. A. Brookman (Anita).

Elke opleidingsgroep wordt bijgestaan door een opleidingsondersteuner. Het team bestaat uit:
mw. W.A.A. Abdallah (Warda) (managementassistent)
mw. A. Brookman (Anita) (roosteraar/planner en opleidingsondersteuner)
mw. G.F. van Houten (Gretha)
mw. M. Hoving (Marja)
mw. J.J. (Jeannette) Langedijk (Jeannette)
mw. C.N. Motta (Chantal)
mw. H. Tolsma (Hilda)
mw. J.I. Veenstra (Jette)
mw. J.A. Willemsen (Amanda)