Medewerkers

Bereikbaarheid

Opleidingsinstituut PPO is gevestigd aan het Damsterplein 6, Groningen
 

Onze medewerkers zijn op werkdagen bereikbaar van
08.30 – 17.00 uur op telefoonnummer 050- 8200560.
Het algemene e-mailadres is PPO@rug.nl

Team

Het team van enthousiaste, professionele medewerkers bestaat uit de managing director, managementteam, opleidings- en onderwijsassistenten en secretaresses.

Hoofdopleiders

De hoofdopleiders zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de BIG-opleidingen.

Prof. dr. A. de Keijser (Jos) is de hoofdopleider van de specialistische opleiding tot Klinisch Psycholoog en de opleiding tot Psychotherapeut.
Mw. dr. B.J. van den Hoofdakker (Barbara) is als hoofdopleider GZ K&J inhoudelijk verantwoordelijk voor de GZ K&J-opleiding.
Prof. dr. T.K. Bouman (Theo) is als hoofdopleider GZ V&O inhoudelijk verantwoordelijk voor de GZ V&O-opleiding.

Managing director

Mw. drs. V.A. Hoogendoorn (Valerie) is managing director van Opleidingsinstituut PPO. Zij is eindverantwoordelijk voor de organisatie van de opleidingen.

Het Managementteam

De manager GZ is mw. drs. V.A. Hoogendoorn (Valerie) Zij is het aanspreekpunt van de GZ- opleidingen, voor zowel de Volwassen & Ouderen als de Kind & Jeugdigen variant.

Mw. S. van Aalderen MSc (Susanne) is manager opleidingen. Zij is het aanspreekpunt voor de specialistische opleiding tot Klinisch Psycholoog en de opleiding tot Psychotherapeut en contactpersoon voor zaken omtrent de bij-en nascholingsmogelijkheden van Opleidingsinstituut PPO.

Mw. drs. M. Zwierstra (Marte) is de coördinator bedrijfsvoering en houdt zich bezig met het optimaliseren van de bedrijfsvoering waaronder facilitaire zaken, financiën en ICT.
Het managementteam wordt ondersteund door de secretaris Mw. J. Vos-van Ramshorst (Janet).

Coördinatoren

De opleidingscoördinator voor de BIG-opleidingen is mw. drs. S. Benedictus-van den Berg (Saskia).

mw. S. Geerts, MSc. (Sarah) is coördinator van de GZ opleiding en is betrokken bij het cursorisch deel van deze opleiding.

De coördinator opleidingen voor de KP en PT is mw. S. Aardema, MSc. (Sinja)

Het secretariaat

Een team van secretaresses ondersteunt de hoofdopleiders, de managers en de (hoofd)docenten in alle voorkomende secretariële werkzaamheden.
Elke opleidingsgroep wordt bijgestaan door een groepssecretaresse die verantwoordelijk is voor alle administratieve werkzaamheden ten behoeve van het cursorisch en praktijkdeel van de betreffende opleidingsgroep.