Examencommissie

Voor de vier opleidingen zijn onderwijs- en examenregelingen (OER) vastgesteld.

De examencommissie is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze uitvoering geeft aan de OER(s). De voorzitter van de examencommissie is mevr. dr. B.J. Wijnberg-Williams (Barbara). Als ambtelijk secretaris is aangesteld mw. S. Geerts MSc. (Sarah).

Tegen een door de hoofdopleider, praktijkopleider of docent genomen besluit kan de opleideling een bezwaarschrift indienen bij de examencommissie. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de ambtelijk secretaris.

Onderwijs- en examenregeling GZ
Onderwijs- en examenregeling PT
Onderwijs- en examenregeling KP