Bezwaren- en Geschillencommissie

Bezwaren- en Geschillencommissie

Aan PPO is een klachtencommissie voor klachten in verband met geschillen rond erkenningsbesluiten praktijkopleidingsplaatsen, hierna te noemen de commissie, verbonden.

De commissie bestaat uit een externe voorzitter, twee externe leden (waaronder de plaatsvervangend voorzitter). De voorzitter is onafhankelijk en wordt door de andere twee leden
gekozen. Een lid is werkzaam in de praktijk van de (geestelijke) gezondheidszorg en een lid wordt voorgedragen door het stichtingsbestuur. De leden zijn geen verantwoording verschuldigd
aan instellingen of beroepsgroepen in het werkveld van PPO.

Voor het reglement klik hier