Besturen

Stichting PVO

De BIG-opleidingen in Oost en Noord Nederland tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog worden door Opleidingsinstituut PPO georganiseerd in opdracht van de Stichting PVO (Psychologische VervolgOpleidingen). De stichting betreft een samenwerkingsverband tussen de Rijksuniversiteit Groningen en een aantal praktijkopleidingsinstellingen.

Het bestuur van Stichting PVO bestaat uit de volgende personen:

dhr. drs. J. van der Pol (voorzitter)
mw. dr. R.J. Landeweerd (Rijksuniversiteit Groningen)
prof. dr. P.J. de Jong (Rijksuniversiteit Groningen)
dhr. dr. T. Dhondt (GGZ Friesland)
mw. drs. S.L. Raams (Dimence Groep)

Stichting UPO-G

De opleiding tot orthopedagoog-generalist wordt georganiseerd door Opleidingsinstituut PPO in opdracht van de Stichting UPO-G (Universitaire Postmasteropleiding Orthopedagogiek Groningen).

Het bestuur van Stichting UPO-G bestaat uit de volgende personen:

dhr. dr. W. Meijer (voorzitter)
mw. dr. R.J. Landeweerd (Rijksuniversiteit Groningen)
prof. dr. H.W.E. Grietens (Rijksuniversiteit Groningen)
mw. drs. E. Loykens (Molendrift)
mw. dr. P. Poppes (’s Heeren Loo)