Alumni in beeld

Ieder jaar voltooien meer dan honderd opleidelingen hun opleiding bij PPO. Waar komen deze alumni terecht en wat houdt hen bezig?

Helma Festen

In welke opleidingsgroep zat je? GZ2014b.

Waar werk je nu? GGZ Drenthe: FACT Hoogeveen.

Wat voor functie heb je? GZ-psycholoog en behandelcoördinator.

Welk onderdeel van de opleiding is je het best bijgebleven? De lunch! Daarnaast zijn veel docenten me bijgebleven, voorbeelden van hoe bevlogen veel van hen waren in hun werk en hoe graag ze ons enthousiast wilden maken voor hun onderwerp.

Welk thema binnen de GGZ/je huidige werk heeft jouw speciale aandacht? 
Binnen mijn werk heeft het werken volgens de richtlijnen bij cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen mijn speciale aandacht. Naast crisismanagement proberen wij als multidisciplinair team flexibel aandacht te besteden aan (hernieuwde) diagnostiek, evidente based behandelingen en herstelgerichte zorg.

Van welke alumnus zou je graag meer willen weten? Marco Kleen.

Eerdere interviews met alumni

Koen Koster

Klaske Glashouwer