Alumni in beeld

Hieronder kom je meer te weten over Marieke Pijnenborg, die de GZ-opleiding volgde in de GZ2003 (er was toen nog maar 1 groep per jaar)

Waar werk je nu? 
Bij GGZ Drenthe, de Rijksuniversiteit Groningen, en bij PPO.

Wat voor functie heb je?
Ik heb verschillende functies. Bij GGZ Drenthe werk ik als GZ-psycholoog met mensen met een psychotische stoornis, bij PPO ben ik hoofddocent psychotische stoornissen en sinds kort waarnemend hoofdopleider en bij de RUG ben ik hoogleraar en per 1-1 hoofd van de vakgroep Neuropsychologie.

Welk onderdeel van de opleiding is je het best bijgebleven?
Het is natuurlijk al echt heel lang geleden, toch zijn specifieke docenten me wel echt bijgebleven. Met name uit het diagnostiekblok, Marijke Baljon en Klaas van Tuinen.

Wat zie jij als de grootste uitdaging binnen jouw werkveld?
Binnen de GGZ zijn het zware tijden. Welke kant gaan we op: blijven we specialistisch of kiezen we voor generalistische teams? Hoe gaan we om met bureaucratische systemen? Waar vinden we goede collega’s? Dit zijn vragen dit bij veel organisaties spelen. De uitdaging is denk ik in dit tijdsgewricht ons te blijven realiseren dat we alleen goede zorg kunnen leveren als we heel scherp de gezamelijke doelen voor ogen houden en niet verzanden in politieke ingewikkeldheden of negativiteit.

Waar krijg jij energie van in je werk?
Van de diversiteit ervan. Geen dag is hetzelfde.  Ik houd van korte lijnen en snel schakelen. En van bevlogen mensen die bereid zijn om samen de schouders ergens onder te zetten en de extra mijl te gaan. Heerlijk!

Van welke alumnus zou je graag meer willen weten?
Ik geef graag het stokje door aan mijn mede-docent en maatje Maarten Vos van het UCP.