Alumni

Alumni zijn de ambassadeurs van PPO en hebben vanuit hun posities vaak goed zicht op de ontwikkeling van de vraag naar opleidingen, scholing, trainingen etc. Daarnaast worden alumni in hun omgeving beschouwd als de deskundigen met betrekking tot het volgen van een opleiding bij PPO. Zij kunnen de vraagbaak zijn voor personen die interesse hebben in een opleiding bij onze instelling. Daarnaast heeft PPO alumni ook het een en ander te bieden. Denk aan het faciliteren van de uitwisseling van kennis en de bevordering van de onderlinge contacten, ook na het afstuderen. Door de aanwezige kennis bij beide partijen kunnen alumni en PPO veel voor elkaar betekenen.

Doel

De doelstelling van het door Opleidingsinstiuut PPO gevoerde alumnibeleid is;

Het verstevigen en uitbreiden van het professionele netwerk en kennisniveau van GZ-Psychologen, Klinisch Psychologen en Psychotherapeuten die hun registratie bij PPO hebben behaald, tot wederzijds profijt van de alumni en PPO.

Deze doelstelling wordt bereikt door:

  • het organiseren van verschillende activiteiten zoals trainingen, workshops en lezingen.
  • het stimuleren en faciliteren van contacten tussen alumni onderling en alumni en PPO
  • het zorgen voor een goede, actuele database, een professionele website en het verspreiden van actuele informatie via de nieuwsbrief.