Werkveld

Een orthopedagoog zet zijn expertise op uiteenlopende werkdomeinen in. De Orthopedagoog-Generalist kan werkzaam zijn in het onderwijs, de begeleiding van mensen met een (meervoudige) beperking, de jeugdhulp, de geestelijke gezondheidszorg of in de ouderenzorg. Sommige orthopedagogen werken binnen één of meerdere van deze domeinen vanuit een eigen praktijk. Als orthopedagoog-generalist beschik je over generalistische kennis en vaardigheden met betrekking tot diagnostiek, indicatiestelling en interventies.