Kosten en aanmelding

De kosten van de opleiding bedragen € 8800,-* op jaarbasis. De totale opleiding (onderwijs en supervisie) kost €18.025,-*.
In veel gevallen neemt de praktijkopleidingsinstelling deze kosten of een deel daarvan voor haar rekening.

Eventueel verleende vrijstellingen hebben in geen geval consequenties voor de opleidingsprijs.

*prijswijzigingen voorbehouden