Kosten en aanmelding

De kosten van de opleiding bedragen € 8800,-* op jaarbasis. De totale opleiding (onderwijs en supervisie) kost € 17.600,- (m.i.v. 1 januari 2019 €18.025,00)*.
In veel gevallen neemt de praktijkopleidingsinstelling deze kosten of een deel daarvan voor haar rekening.

Eventueel verleende vrijstellingen hebben in geen geval consequenties voor de opleidingsprijs.

*prijswijzigingen voorbehouden