Opleiding tot Psychotherapeut

De beroepsopleiding tot psychotherapeut in Groningen is een driejarige opleiding, als vervolg op de postmasteropleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Dit is een verkorte opleiding voor gezondheidspsychologen, orthopedagoog generalisten en psychiaters.

Na afronding van de opleiding ben je een professionele behandelaar. Je kunt je specifiek richten op de psychotherapeutische behandeling van de meer complexe en in de persoonlijkheid van de patiënt gewortelde problematiek. Als psychotherapeut heb je oog voor zowel het individu als het systeem.

De opleiding bestaat uit een praktijkdeel en een cursorisch deel. Het praktijkdeel volg je bij je praktijkopleidingsinstelling en het cursorisch deel volg je bij PPO in Groningen. Het cursorisch deel bestaat voor een deel uit verplichte en een deel uit keuzemodules. Dit onderwijs wordt verzorgd door diverse docenten uit de praktijk en het academische veld. Vaak zijn dit mensen die zich gespecialiseerd hebben op een bepaald gebied binnen het vak met veel ervaring.

Het beroep psychotherapeut is sinds 1 april 1998 geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). De opleiding tot psychotherapeut in Groningen voldoet aan de wettelijke opleidingseisen. Wat is BIG?