Opleiding tot Psychotherapeut

Als psychotherapeut bent u een professionele behandelaar. U richt zich specifiek op de psychotherapeutische behandeling van de meer complexe, en in de persoonlijkheid van de patiënt gewortelde, problematiek. Als psychotherapeut heeft u oog voor zowel het individu als het systeem.

Het beroep psychotherapeut is sinds 1 april 1998 geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wet regelt onder meer de opleidingseisen en de bevoegdheid om een beroep in de individuele gezondheidszorg te mogen uitoefenen. Alleen wie voldoet aan de wettelijke opleidingseisen, kan zich laten inschrijven in het register. En alleen wie in het register is ingeschreven, mag de beroepstitel 'psychotherapeut' voeren.

De beroepsopleiding tot psychotherapeut in Groningen, is een driejarige opleiding als vervolg op de postmasteropleiding tot gezondheidszorgpsycholoog.