Kosten en aanmelding

Kosten

De kosten van de opleiding bedragen €25.115,00*. Indien de opleideling is vrijgesteld voor het gehele psychotherapiegedeelte van de opleiding, bedragen de kosten € 15.765,-* (m.i.v. 1 januari 2019 €16.200,00*). De opleidingsprijzen zijn exclusief de kosten voor aan te schaffen boeken. De organisatie en de kosten van de praktijkopleiding, en van de supervisie, behoren tot de verantwoordelijkheid van de praktijkinstelling.
De kosten voor de leertherapie zijn voor rekening van de GZ-psycholoog in opleiding tot Klinisch Psycholoog. De praktijkopleidingsinstelling verplicht zich tot het betalen van de opleidingskosten. 

Eventueel verleende vrijstellingen hebben in geen geval consequenties voor de opleidingsprijs. Uitzondering hierop is de genoemde vrijstelling voor het gehele psychotherapiegedeelte.

* prijswijzigingen voorbehouden

Aanmelding

Alleen een door Opleidingsinstituut PPO erkende praktijkinstelling kan kandidaten voordragen. Ten tijde van de sollicitatie bij een praktijkinstelling dient men BIG geregistreerd GZ psycholoog zijn. De hoofdopleider is verantwoordelijk voor de toelating van kandidaten tot de opleiding.

Opleidingsinstituut PPO streeft ernaar alle aangevraagde opleidingsplaatsen te honoreren.