Werkveld

Het werkveld van de GZ-psycholoog

De GZ-psycholoog is werkzaam in alle sectoren van de Gezondheidszorg.

Je bent werkzaam in sectoren zoals GGZ-instellingen, verpleeghuizen, revalidatiecentra, instellingen voor gehandicaptenzorg, instellingen voor kinder- en jeugdhulpverlening, forensische instellingen en zelfstandige praktijken. Als GZ-psycholoog beschik je over generalistische kennis en vaardigheden met betrekking tot diagnostiek, indicatiestelling en interventies.