Beroepsprofiel

De gz-psycholoog is het basisberoep voor psychologen en pedagogen in de gezondheidszorg. De gz-psycholoog is sinds 1998 erkend als wettelijk beroep. Dat betekent onder andere dat de titel ‘gezondheidszorgpsycholoog’ beschermd is: alleen psychologen en pedagogen die door de overheid geregistreerd zijn, mogen zich gezondheidszorgpsycholoog noemen. Nederland telt ongeveer 17.450 gz-psychologen, bijna 1 per duizend inwoners. Ter vergelijking: er zijn bijna 80.000 artsen, onder wie circa 3.000 psychiaters. Tweederde van de gz-psychologen is vrouw. Waar werkt de gezondheidszorgpsycholoog en wat houdt het takenpakket in?

De Nederlandse Vereniging voor gezondheidszorg en en haar specialismen (NVGzP), en de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) hebben beroepsprofielen opgesteld waarin de psychologische BIG-beroepen nader zijn beschreven. Onderstaand vindt u het profiel van de GZ-psycholoog.

De gezondheidszorgpsycholoog

De gezondheidszorgpsycholoog is de psycholoog-generalist in de gezondheidszorg. Gezondheidszorgpsycholoog is een basisberoep. De opleidingsroute van de gz-psycholoog is vergelijkbaar met die van een arts, die ook na een vierjarige academische opleiding een tweejarige beroepsopleiding gevolgd heeft. Wat betreft zijn/haar plaats in de gezondheidszorg, lijkt de gz-psycholoog meer op de  huisarts of de tandarts; een generalist die op zijn/haar vakgebied is toegerust zelfstandig een groot deel van de zorg voor zijn/haar rekening te nemen.

De gz-psycholoog werkt vaak samen met andere disciplines: artsen en psychiaters. Deze heeft daarbij een eigen professionele verantwoordelijkheid. Dat betekent dat de gz-psycholoog zelfstandig kan diagnosticeren en behandelen. Let op: niet elke psycholoog die in de gezondheidszorg werkt, is gz-psycholoog. Wil je zeker zijn van de deskundigheid van je psycholoog, vraag dan of hij/zij BIG-geregistreerd is. Je kunt dit zelf ook in het BIG-register nagaan.

Tot het takenpakket van de gz-psycholoog behoren: diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van uiteenlopende psychische aandoeningen, variërend van enkelvoudig tot matig complex. Bij het in kaart brengen hiervan maakt hij/zij gebruik van interviews, observatie, vragenlijsten en testen. De behandelingen die hij/zij uitvoert, zijn doorgaans relatief kortdurend en klachtgericht, maar kunnen ook 1.800 of meer minuten (30 zittingen) beslaan. Een deel van de behandelingen is in protocollen en richtlijnen beschreven. De gz-psycholoog is bij uitstek deskundig in het op maat toepassen van deze behandelingen.

Ongeveer tweederde van de gz-psychologen is werkzaam in de gezondheidszorg. Onder de gz-psychologen zijn ook mensen met een dubbele registratie: circa 2.000 van hen zijn tevens geregistreerd als psychotherapeut en ruim 2.000 gz-psychologen zijn gespecialiseerd als klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog. Het merendeel van die laatste groep heeft ook een registratie als psychotherapeut. Dit betekent dat ongeveer 13.000 personen een unieke registratie hebben als gz-psycholoog.

Klik hier voor het uitgebreide beroepsprofiel van de GZ-psycholoog.

Bron: website NVGzP