Commissies en overlegorganen

Binnen PPO zijn verschillende overlegorganen actief. Een overzicht van deze overlegorganen inclusief het doel en de huidige voorzitter volgt hieronder.

Examencommissie GZ, KP, PT

Doel: De examencommissie is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze per opleidingsgroep controleert en bij gelegenheid van het afleggen van het examen vaststelt of de opleidelingen voldoen aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van het getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd examen. Daarnaast ziet de examencommissie er op toe dat de kwaliteit van de toetsen en examens is geborgd.
Voorzitter:  Mw. drs. B.J. Wijnberg-Williams

Opleidingscommissie GZ V&O

Doel: De opleidingscommissie is een inspraakorgaan en geeft advies over inhoudelijke opleidingszaken aan de hoofdopleider V&O en advies over organisatorische opleidingszaken aan de opleidingscoördinator. De opleidingscommissie bestaat o.a. uit de vertegenwoordigers uit elke V&O-groep, enkele hoofddocenten en praktijkopleiders.
Voorzitter: Mw. drs. V.A. Hoogendoorn

Opleidingscommissie GZ K&J

Doel: De opleidingscommissie is een inspraakorgaan en geeft advies over inhoudelijke opleidingszaken aan de hoofdopleider K&J en advies over organisatorische opleidingszaken aan de opleidingscoördinator. De opleidingscommissie bestaat o.a. uit de vertegenwoordigers uit elke K&J-groep, enkele hoofddocenten en praktijkopleiders.
Voorzitter: Mw. drs. V.A. Hoogendoorn

Opleidingscommissie KP

Doel: De opleidingscommissie is een inspraakorgaan en geeft advies over inhoudelijke opleidingszaken aan de hoofdopleider en advies over organisatorische opleidingszaken aan de opleidingscoördinator. De opleidingscommissie bestaat o.a. uit de vertegenwoordigers uit elke KP-groep, enkele hoofddocenten en praktijkopleiders.
Voorzitter: Mw. S. van Aalderen MSc.

Opleidingscommissie PT

Doel: De opleidingscommissie is een inspraakorgaan en geeft advies over inhoudelijke opleidingszaken aan de hoofdopleider en advies over organisatorische opleidingszaken aan de opleidingscoördinator. De opleidingscommissie bestaat o.a. uit de vertegenwoordigers uit elke PT-groep, enkele hoofddocenten en praktijkopleiders.
Voorzitter: Mw. S. van Aalderen MSc. 

Curriculumcommissie KP/PT

Doel: Advies geven over het cursorisch programma aan de hoofdopleider. De commissie bestaat uit een aantal hoofddocenten van de verschillende cursorische onderdelen. De curriculumcommissie ontwerpt en ontwikkelt het curriculum en stelt het bij op basis van de visie van de hoofdopleider, de (landelijke) regelingen en de afstemming met de praktijkinstellingen.
Voorzitter: Prof. dr. J. de Keijser

Hoofddocentenoverleg GZ V&O

Doel: Informatie uitwisselen over de inhoud, organisatie en afstemming van de onderwijsblokken, advies geven over de inhoud van het cursorisch deel van het curriculum aan elkaar en aan de hoofdopleider om de kwaliteit te bewaken en waar nodig te verbeteren.
Voorzitter: Prof. dr. T.K. Bouman

Hoofddocentenoverleg GZ K&J

Doel: Informatie uitwisselen over de inhoud, organisatie en afstemming van de onderwijsblokken, advies geven over de inhoud van het cursorisch deel van het curriculum aan elkaar en aan de hoofdopleider om de kwaliteit te bewaken en waar nodig te verbeteren.
Voorzitter: mw. dr. B.J. van den Hoofdakker