Pieter Boekeprijs 2013

Op 11 november jl. is tijdens de jaarlijkse Pieter Boekelezing de twee jaarlijkse Pieter Boekeprijs uitgereikt aan dr. Marjon Nadort voor haar proefschrift: “ Wild at heart and weird on top: De implementatie van Schematherapie voor Borderline Persoonlijkheidsstoornis in de reguliere GGZ”

Professor dr. Pieter Boeke, van de 60-er tot midden 80-er jaren hoogleraar klinische en medische psychologie in Groningen, was een bescheiden man die als psychoanalyticus niet alleen zijn specifieke kennis overbracht op zijn studenten maar hen ook bekend maakte met het brede terrein van de andere psychotherapievormen. Hij stond op de bres voor deugdelijk onderwijs en onderzoek in de psychotherapie. Na zijn overlijden in 1995 is een stichting ter nagedachtenis aan hem het Pieter Boeke Fonds in het leven geroepen die wordt beheerd door het Opleidingsinstituut PPO (onderdeel RUG) ter stimulering van goed wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de psychotherapie.
De Pieter Boeke prijs bedraagt € 2500 en is ingesteld om het beste proefschrift over psychotherapie in Nederland te belonen.

De jury bestaande uit mw.prof.dr. E. de Haan, mw.dr. B.J. van den Hoofdakker, mw.prof.dr. C.L.H. Bockting, dr. S. Colijn en drs. A.W. Faber heeft zich de afgelopen maanden gebogen over 14 geselecteerde proefschriften.

De jury is van mening dat het gekozen proefschrift een zeer hoge relevantie heeft voor de psychotherapie in het algemeen en dat er met een Random Controlled Trial in een multicenter setting sprake is van een gedegen onderzoeksopzet. De promovenda toont als onderzoekster te beschikken over een grondige praktijkervaring en zeker ook over een flinke dosis volharding in het wetenschappelijk onderzoek.