Pieter Boekeprijs 2015

Groningen 17 november 2015

Uitreiking Pieter Boeke prijs 2015

Gisteren is tijdens de jaarlijkse Pieter Boeke Lezing de twee jaarlijkse Pieter Boeke prijs uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijs is bedoeld voor ?een proefschrift binnen het Nederlands taalgebied waarin een bijdrage wordt geleverd aan de wetenschappelijke verantwoording aan het psychotherapeutisch werk in de praktijk ”.

Prof. dr. Pieter Boeke, van de 60-er tot midden 80-er jaren hoogleraar klinische en medische psychologie in Groningen, was een bescheiden man die als psychoanalyticus niet alleen zijn specifieke kennis overbracht op zijn studenten maar hen ook bekend maakte met het brede terrein van de andere psychotherapievormen. Hij maakt zich sterk voor deugdelijk onderwijs en onderzoek in de psychotherapie. Na zijn overlijden in 1995 is ter nagedachtenis aan hem het Pieter Boeke Fonds in het leven geroepen dat wordt beheerd door het Opleidingsinstituut PPO (faculteit GMW/RUG) ter stimulering van goed wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de psychotherapie.

De jury bestaande uit mw. dr.  B.J. van den Hoofdakker, dr. S. Colijn, dr. A. Hafkenscheid  en drs. B. Faber (voorzitter) heeft zich de afgelopen maanden gebogen over 12 geselecteerde proefschriften. De jury is de auteurs dankbaar voor de bijdrage die een ieder geleverd heeft aan de onderzoekstraditie en toename van kennis van de psychotherapie.

Voorzitter B. Faber: ?Het proefschrift met een random gecontroleerde multicenter studie dat in helder Engels geschreven is en qua onderzoek een duidelijke opbouw heeft en daarbij met verschillende facetten als conceptontwikkeling, klinische effectiviteit en kosteneffectiviteit (waarbij de laatste bijna tot achter de komma wordt weergegeven) en met als toetje voor de praktijk nog eens een vergelijking van twee trainingsmethoden, sprong eruit?.

De jury is van mening dat het gekozen proefschrift een zeer hoge relevantie heeft voor de psychotherapie in het algemeen en dat er met een Random Controlled Trial in een multicenter setting sprake is van een gedegen onderzoeksopzet. De promovenda toont te beschikken over een grondige praktijkervaring en zeker ook over een flinke dosis volharding in het wetenschappelijk onderzoek.

De Pieter Boeke prijs 2015 met het daaraan verbonden geldbedrag van €2500,- is voor haar proefschrift “Considering care: a clinical and economic evaluation of schema therapy for personality disorders”, toegekend aan Lotte Lieve Mieke Bamelis.

Fotografie: Angelo Roga