Pieter Boekelezing 2017

Op maandag 6  november 2017 vond de jaarlijkse Pieter Boekelezing plaats in de Aula van het Academiegebouw.
Voorafgaand aan de lezing werd de Pieter Boekeprijs 2017 uitgereikt.

Klik hier voor de video-opname.

Lezing

De lezing werd dit jaar verzorgd door prof. dr. Marcus Huibers en heeft als titel 'Depressie: welke therapie werkt het best?' 

Inhoud Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is depressie op dit moment de aandoening met de grootste ziektelast in de gehele wereld. Reden te meer om onderzoek te doen naar de effectiviteit van bestaande vormen van psychotherapie. Depressie komt steeds vaker voor, maar het succes van de behandeling staat al 50 jaar vrijwel stil. Bestaande psychologische behandelingen – zoals cognitieve gedragstherapie (CGT) en interpersoonlijke psychotherapie (IPT) – zijn gemiddeld even effectief 50 tot 60 procent van de patiënten heeft baat bij de behandeling. De vraag is alleen: wie zijn die mensen die er baat bij hebben? Nu wordt er voor de start van de behandeling willekeurig een keuze gemaakt. “Als we vantevoren weten wie baat heeft bij welke therapie”, stelt onderzoeker en psychotherapeut Marcus Huibers, “dan kunnen we de slagingspercentages aanzienlijk verhogen. Dat zou een enorme stap voorwaarts zijn.” In zijn Boekelezing bespreekt hij de resultaten van een groot behandelonderzoek naar de effecten van cognitieve therapie en interpersoonlijke therapie voor depressie. Hoe kunnen we voorspellen welke therapie voor de individuele patiënt het beste werkt?

Marcus Huibers is hoogleraar Klinische Psychologie en Experimentele Psychotherapie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ook is hij verbonden aan de Universiteit van Pennsylvania en werkt hij als psychotherapeut bij GGZ InGeest in Amsterdam. In de Volkskrant schrijft hij iedere week over eten en recepten in de rubriek de Volkskeuken.

De Pieter Boeke-lezing wordt namens de Pieter Boeke Foundation georganiseerd door Opleidingsinstituut PPO, in samenwerking met Studium Generale Groningen en VIP, studievereniging Psychologie Groningen. De lezing is vernoemd naar prof. dr. P.E. Boeke, oud-hoogleraar Klinische Psychologie aan de RUG, ter eervolle nagedachtenis.

Prijs

De tweejaarlijks terugkerende uitreiking van de Pieter Boekeprijs is bedoeld voor een proefschrift binnen het Nederlands taalgebied waarin een bijdrage wordt geleverd aan de wetenschappelijke verantwoording aan het psychotherapeutisch werk in de praktijk ”.

Prof. dr. Pieter Boeke, van de 60-er tot midden 80-er jaren hoogleraar klinische en medische psychologie in Groningen, was een bescheiden man die als psychoanalyticus niet alleen zijn specifieke kennis overbracht op zijn studenten maar hen ook bekend maakte met het brede terrein van de andere psychotherapievormen. Hij maakt zich sterk voor deugdelijk onderwijs en onderzoek in de psychotherapie. Na zijn overlijden in 1995 is ter nagedachtenis aan hem het Pieter Boeke Fonds in het leven geroepen dat wordt beheerd door het Opleidingsinstituut PPO (faculteit GMW/RUG) ter stimulering van goed wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de psychotherapie.

Dit jaar werd de prijs uitgereikt aan Lotte Lemmens (Universiteit van Maastricht) voor haar proefschrift: "Psychotherapy for Depression Works! But How?"
Klik hier voor de tekst van het juryrapport.