Pieter Boekelezing 2016

Op maandag 7 november 2016 vond de jaarlijkse Pieter Boekelezing plaats in de Aula van het Academiegebouw.

De lezing werd dit jaar verzorgd door dr. Frans Schalkwijk en heeft als titel 'Schaamte is onvermijdelijk, maar mag het iets minder?' 
Frans Schalkwijk is vrijgevestigd psychoanalyticus/psychotherapeut, forensisch rapporteur en onderzoeker. In zijn publicaties schrijft hij over gewetensontwikkeling, schuld en schaamte, en narcisme.

Schaamte is onvermijdelijk, maar mag het iets minder?
Je hebt alles voor elkaar, maar toch ben je regelmatig ontevreden met jezelf. Slopend, zo’n kritische innerlijke stem waarmee je voortdurend evalueert of je het wel goed hebt gedaan, of nog erger, of je wel goed genoeg bent. Bij veel mensen is hun innerlijke criticus nooit tevreden. Je kunt die stem niet gewoon uitzetten, want je hebt je zelfkritiek ook nodig om goed te kunnen functioneren in het dagelijks leven. Een te kritische stem kan zich uiten in ontevredenheid over je lijf, in relationele problemen, geremdheid, of zelfs in een depressie.
Wanneer iemand met zulke klachten in therapie komt, is het belangrijk om veel aandacht te schenken aan zelfbewuste emoties als schaamte en schuld. Want die liggen ten grondslag aan die innerlijke criticus. Schaamte tast je identiteit aan: ‘Wat voor iemand ben ik?’, terwijl schuld je in een positie brengt waarin je (het gevoel hebt) iets ongedaan (te) moeten maken: “Wat heb ik nu weer gedaan?’ Ook gedachten en fantasieën kunnen schaamte of een gevoel van schuld veroorzaken.

In zijn Pieter Boeke-lezing geeft psychotherapeut en psychoanalyticus Frans Schalkwijk een inkijk in de fascinerende wereld van de zelfbewuste emoties en emotionele conflicten. Voor alle duidelijkheid: schaamte en schuld zullen nooit verdwijnen, want ze horen bij het leven. Maar mogen ze iets minder streng worden?

De Pieter Boeke-lezing wordt namens de Pieter Boeke Foundation georganiseerd door Opleidingsinstituut PPO, in samenwerking met Studium Generale Groningen en VIP, studievereniging Psychologie Groningen. De lezing is vernoemd naar prof. dr. P.E. Boeke, oud-hoogleraar Klinische Psychologie aan de RUG, ter eervolle nagedachtenis.

Lezing gemist of wilt u 'm nogmaals beluisteren? Klik hier.