Nieuw systeem (her)registratie specialisten

Met ingang van 18 december 2017 werkt de registratiecommissie van de FGzPt met een nieuw systeem voor de registratie en herregistratie van specialisten-gezondheidszorgpsycholoog. Het betreft het systeem PE-Onlin van Xaurum BV dat ook door het opleidingsregister van de FGzPt wordt gebruikt.

Dit houdt in dat een afgestudeerde gios (gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot specialist) niet meer per post om registratie hoeft te verzoeken. Via het opleidingsregister kan de afgestudeerde gios direct zijn inschrijving in een van de twee specialistenregisters aanvragen. Het bewijs van afronding van de opleiding dient als bewijs en komt in het systeem te staan. De registratiecommissie verspreidt het bewijs van inschrijving als specialist nog wel per papieren post.