Pieter Boekelezing 2019 en uitreiking Pieter Boekeprijs

Pieter Boekelezing

De Pieter Boekelezing wordt namens de Pieter Boeke Foundation georganiseerd door Opleidingsinstituut PPO, in samenwerking met Studium Generale Groningen en VIP, de studievereniging voor Psychologie in Groningen.
De lezing en de prijs zijn vernoemd naar prof. dr. P.E. Boeke, oud-hoogleraar Klinische Psychologie aan de RUG, ter eervolle nagedachtenis. 
 

De therapeutische relatie in de psychotherapie


Richtlijnen, protocollen, verplicht monitoren en digitale behandelingen hebben de geestelijke gezondheidszorg veroverd. Zo is deze moeilijk bestuurlijk beheersbare wereld minder chaotisch geworden, maar het zet de relatie tussen patiënt en therapeut in toenemende mate onder druk. Voorstanders van standaardisering kennen aan de therapeutische relatie een beperkte, aspecifieke betekenis toe. De persoon van de psychotherapeut of psychiater is in deze benadering ondergeschikt aan de techniek. Voor de meeste hulpvragers blijkt echter niet de techniek, maar de persoon van de hulpverlener de doorslaggevende factor in het herstelproces. Wat moeten we met deze tegenstrijdigheid? Klinisch psycholoog en psychotherapeut Anton Hafkenscheid bespreekt de rol van de therapeutische relatie.

 

Anton Hafkenscheid studeerde van 1976 tot 1983 klinische psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij in 1994 promoveerde. Hij is werkzaam bij Arkin/Sinai Centrum, een landelijk werkende Joodse instelling voor geestelijke gezondheidszorg, ten behoeve van oorlogs-, vervolgings- en geweldsgetraumatiseerden en hun gezinsleden. Hij is auteur van twee recente monografieën over psychotherapie: De therapeutische relatie en Beter worden in je vak: systematische zelfreflectie voor professionals in de GGZ.
 

Pieter Boekeprijs

Eenmaal in de twee jaar buigt een jury, dit jaar bestaand uit prof. dr. J. van den Bout, prof. dr. B.J. van den Hoofdakker, prof. dr. M.H. Nauta en dr. S. Colijn zich over proefschriften die in de daarvoorligende periode op het gebied van de psychotherapie zijn verschenen. De Pieter Boekeprijs wordt uitgereikt aan die provomendus die het beste proefschrift heeft geschreven.

Voor het eerst in de geschiedenis van de Pieter Boekeprijs zijn er twee winnaars: Suzy Matthijssen voor haar proefschrift getiteld:  "Enhancing Trauma Treatment: Exploring working mechanisms and testing a novel route" en David van den Berg voor zijn proefschrift getiteld: “Trauma-Focused Treatment in Psychosis”.
Na het voorlezen van het juryrapport door de voorzitter van de jury, prof. dr. J. van den Bout volgde de prijsuitreiking. Naast een certificaat ontvangen de prijswinnaars ieder een geldbedrag van € 1500,-.

Voor de volledige opname van de uitreiking van de Pieter Boekeprijs en de Pieter Boekelezing klik hier.