OG-opleiding bij PPO

De opleiding tot Orthopedagoog-Generalist (OG) wordt sinds 1 september 2018 georganiseerd door Opleidingsinstituut PPO. PPO doet dit in opdracht van de onlangs opgerichte Stichting UPO-G. Deze stichting is opgericht om ervoor te zorgen dat de bestuurlijke structuur van de opleiding zodanig is, dat deze past bij de eventuele opname van de OG in het BIG-register.

Het bestuur van de stichting UPO-G wordt voorgezeten door dr. Wim Meijer (pedagoog-onderwijskundige). Naast Wim Meijer is ook de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW) vertegenwoordigd in het bestuur. Prof.dr. Hans Grietens (hoogleraar Orthopedagogiek en directeur onderzoek bij de afdeling Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde) en dr. Rita Landeweerd (directeur bedrijfsvoering van de faculteit GMW) hebben reeds zitting genomen in het bestuur. Namens de praktijkopleidingsinstellingen zullen drs. Ellen Loykens (directeur behandelzaken bij Molendrift) en dr.  Petra Poppes (Gz-psycholoog/ onderzoeker bij ’s Heeren Loo) aansluiten bij het bestuur.

Een belangrijke stap is door het bestuur reeds gezet, namelijk het benoemen van een nieuwe hoofdopleider, in de persoon van dr. Lianne van der Veen-Mulders. Lianne is in 1984 afgestudeerd als orthopedagoog aan de RUG. Ze heeft in die functie 8 jaar in de jeugdzorg gewerkt en de afgelopen 25 jaar in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Haar expertise ligt op het gebied van gedragstherapeutische mediatietherapie met ouders, begeleiders en leerkrachten van kinderen met ontwikkelingsstoornissen en gedragsproblemen. Lianne is klinisch psycholoog en supervisor cognitieve gedragstherapie. Ze heeft ruime ervaring in het geven van onderwijs, trainingen en supervisie.

Het bestuur heeft aan Lianne de belangrijke taak gedelegeerd om de OG-opleiding voor te bereiden op een (eventuele) opname van de orthopedagoog-generalist in het BIG-register. Lianne van der Veen start binnenkort met haar werkzaamheden als hoofdopleider en zal op korte termijn kennismaken met alle bij de OG-opleiding betrokken collegae en deelnemers.

De organisatie van de OG-opleiding zal, zoals gezegd, uitgevoerd worden door Opleidingsinstituut PPO. PPO is op dit moment al het opleidingsinstituut dat de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog organiseert. Binnen PPO staat een enthousiast team klaar om Lianne van der Veen te ondersteunen. Rozemarijn Hummel-Verhoef zal als onderwijscoördinator betrokken blijven bij het cursorisch deel van de opleiding. Dit doet zij samen met opleidingsondersteuner Amanda Willemsen.

Wij zien uit naar een vruchtbare samenwerking,

Namens het bestuur van Stichting UPO-G, de hoofdopleider en het gehele Opleidingsinstituut PPO heten wij de OG-opleiding van harte welkom,

Met vriendelijk groet,

Valerie Hoogendoorn

Managing director PPO