Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG. De privacywetgeving in de hele Europese Unie is vanaf die datum gelijk.


Ook Opleidingsinstituut PPO moet zich houden aan de nieuwe normen van de Europese wet met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens en daarom hebben we de manier waarop wij met uw gegevens omgaan onder de loep genomen en waar nodig aangepast.
PPO verwerkt alleen die gegevens van opleidelingen, docenten en andere relaties die nodig zijn om het postmasteronderwijs en de bij- en nascholingscursussen te kunnen organiseren. U kunt te allen tijde opvragen welke gegevens wij van u verwerken en bewaren en waarom wij dat doen. Ook kunt u zich altijd uitschrijven uit onze bestanden en afmelden voor de nieuwsbrief.