Workshop Traumatisch Verlies en Rouw

Diagnostiek en behandeling van mensen met Persisterende Complexe Rouw Stoornis (PCRS).

Op 26 oktober 2018 is het Handboek traumatische rouw verschenen bij uitgeverij Boom onder redactie van Jos de Keijser, Paul Boelen en Geert Smid. Naar aanleiding van de publicatie van dit boek geeft Jos de Keijser u in deze nascholing een update van de ontwikkelingen op het gebied van verlies en rouw.

Nascholing gericht op de diagnostiek en behandeling van PCRS

Van traumatisch verlies kan worden gesproken bij het verlies van één (of meerdere) naaste(n) in de context van een traumatische gebeurtenis, d.w.z. moord, suïcide, oorlog, terreur, ramp, ongeval of misdrijf. De term “traumatische rouw” wordt gebruikt om psychische klachten na traumatisch verlies aan te duiden, in het bijzonder klachten passend bij PCRS en PTSS.

In de DSM-5 is de PCRS opgenomen. In de ICD-11 bestaat nu Prolonged Grief Disorder (PGD). PCRS kan officieel geclassificeerd worden als een van de “andere gespecificeerde trauma- en stressorgerelateerde stoornissen”. Daardoor komt de hulp voor PCRS nu in aanmerking voor vergoeding door verzekeringen. Effectieve behandelmogelijkheden voor emotionele problemen na (traumatische) verlies nemen toe.

Inhoud

De nascholing begint met een overzicht van de diagnostische instrumenten en de verschillen en overeenkomsten tussen PCRS, PTSS en depressie. Vervolgens worden de evidence-based behandelmodaliteiten besproken en enkele kort gedemonstreerd, waarna ingegaan wordt op aspecten in de behandeling van specifieke groepen nabestaanden: na suïcide, euthanasie en gewelddadig verlies en kan casuïstiek ingebracht kan worden. Tot slot wordt stilgestaan bij hoe de professional om kan gaan met heftige emoties van deze cliëntpopulatie.

Voor wie

Professionals in de gezondheidszorg, huisartsen, gezondheidszorgpsychologen, eerstelijnspsychologen, klinisch psychologen, psychiaters en ervaren sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en maatschappelijk werkers in de GGZ, die in aanraking komen met mensen met traumatisch verlies.

Docent

Prof. dr. Jos de Keijser is bijzonder hoogleraar psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is uitvoerend klinisch psycholoog/psychotherapeut bij GGZ Friesland en hoofdopleider Klinisch Psycholoog en hoofdopleider Psychotherapeut bij Opleidingsinstituut PPO

Kosten

€130,- inclusief het Handboek Traumatische Rouw. 

De deelnemers krijgen vooraf 2 hoofdstukken van het handboek ter bestudering toegestuurd. Het handboek wordt bij aanvang van de nascholing uitgereikt. 

Accreditatie

De cursus is geaccrediteerd door:
FGzPt: 4 punten
VGCt: 4 punten
NIP K&J/OG (herregistratie): 4 punten
NIP K&J/OG-opleiding behandeling: 1, diagnostiek: 0,5 en overige taken: 0,5 punten
NIP-ELP: 4 punten
NVvP: 4 punten

Datum en locatie

Nog niet bekend.

Vragen

Voor meer informatie kun je contact opnemen met PPO via ppo@rug.nl of tel. 050-3633000.