Workshop Werken met de DSM-5

van DSM-IV naar DSM-5

Na afloop van deze halfdaagse workshop bent u op de hoogte van alle veranderingen ten opzichte van de DSM-IV en bent u voorbereid op het gebruik van de DSM-5.

Voor wie

GZ-psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, maatschappelijk werkers, SPV-ers, eerstelijnspsychologen en andere hulpverleners werkzaam in de GGZ.

N.B. Om aan deze workshop deel te kunnen nemen is het van belang dat de DSM-IV tot uw basiskennis behoort.

Inhoud

Gezien de implementatie van de DSM-5 in grote terreinen van de gezondheidszorg is het van belang dat zorgprofessionals op de hoogte zijn van de veranderingen ten opzichte van DSM-IV.  De inhoud van de workshop ontwikkelt zich van globaal naar specifiek. Aan de orde komen achtereenvolgens de uitgangspunten van de DSM-5, de wijzigingen in de algemene structuur (met name het assenstelsel), en de wijzigingen in de hoofdstukken. Vervolgens worden per hoofdstuk de stoornissen besproken die aan de meeste veranderingen onderhevig zijn. Een en ander wordt ondersteund met nuttige schema’s waarin de deelnemers de veranderingen goed kunnen volgen.

Werkwijze

Naast het verschaffen van informatie over de veranderingen tussen de DSM-IV en de DSM-5 biedt deze interactieve workshop de gelegenheid om van gedachten te wisselen over uiteenlopende onderwerpen. Met name de theoretische uitgangpunten en de empirische steun voor de DSM-5 is een topic voor bespreking, evenals de maatschappelijke impact van het verdwijnen en verschijnen van diagnoses. Aan de hand van casuïstiek, merendeels ingebracht door de deelnemers zelf, zullen enkele uitdagende diagnostische thema’s worden besproken.

Docent

Prof. dr. Theo K. Bouman is adjunct hoogleraar Klinische Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en hoofdopleider voor de postmaster opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog V&O.

Accreditatie

De workshop is zowel door de NVvP als door de NIP-eerstelijnspsychologie geaccrediteerd voor 3 punten.

 

Kosten

€ 95,-

Datum, tijd en locatie

Datum: donderdag 8 juni 2017
Tijd: 14.00 - 17.00 uur
Locatie: Opleidingsinstituut PPO, Damsterplein 6 te Groningen

Vragen?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met PPO via ppo@rug.nl of tel. 050-3633000.