Training Regiebehandelaar voor GZ-psychologen en Psychotherapeuten

Voor GZ-psychologen en psychotherapeuten die nieuw zijn in de rol van regiebehandelaar biedt PPO een ééndaagse training die je handvatten biedt voor deze rol.

Achtergrond

Door ontwikkelingen in de zorg en krapte op de arbeidsmarkt nemen en krijgen steeds meer gz-psychologen regieverantwoordelijkheid. In deze scholing worden de mogelijkheden, maar ook de risico’s van deze ontwikkeling besproken aan de hand van wet en regelgeving.

In de generalistische basis ggz (gbggz) kunnen de volgende professionals  in vrije vestiging als regiebehandelaar optreden: · GZ-psycholoog · Psychotherapeut · Klinisch psycholoog · Klinisch neuropsycholoog.

In de gespecialiseerde ggz (gggz) treden de volgende professionals in vrije vestiging op als regiebehandelaar: · Psychotherapeut · Klinisch psycholoog · Klinisch neuropsycholoog · Psychiater.

In een GGZ-Instelling kan de gz-psycholoog regiebehandelaar zijn bij patiënten waar de primaire focus van de behandeling niet gericht is op biologische factoren of de gevolgen van de psychiatrische stoornis c.q. de beperkingen die deze stoornis geeft, maar meer op de psychologische factoren. Het gaat om patiënten met een stoornis die behandeld kunnen worden met grotendeels psychologische behandelmethoden waarbij geen sprake is van een spoedeisend karakter of de noodzaak tot opname. 

Doel

Regie en (mede)verantwoordelijkheid kunnen nemen in behandelingen en behandelteams en kennis hebben van (mede)verantwoordelijkheid in wet- en regelgeving.

Voor wie

Psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog, GZ-psychologen in opleiding tot psychotherapeut, GZ-psychologen en psychotherapeuten die nieuw zijn in de rol van regiebehandelaar.

Inhoud

Naast kennis van de wettelijke kaders en het professioneel statuut vergaar je vaardigheden op het gebied van:

  • consulten geven (aan bijvoorbeeld masterpsychologen) en vragen (aan specialisten)
  • regie nemen in teams/ rol in MDO
  • rapportage, gebruik EPD

In deze cursus bespreken we de verschillende werksettingen en de daaraan gekoppelde vaardigheden:

  • Hoe geef je in de BGGZ consulten aan medebehandelaren?
  • Hoe vraag je (in de GGGZ) een consult aan een regiebehandelaar?
  • Hoe stel je je als actief lid op in en MDO?
  • Hoe voer je regie in een MDO?
  • Hoe rapporteer je en leg je verantwoordelijkheden vast?

Daarnaast is er veel tijd om casuïstiek te bespreken en te trainen.

Datum, tijd en locatie

Data: 7 februari 2020
Tijd: 10.00 tot 17.00 uur
Locatie: Opleidingsinstituut PPO, Damsterplein 6, Groningen

Kosten

€ 145,-

Vragen?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met PPO via ppo@rug.nl of tel. 050-3633000.