Klaar voor de start

Training voor praktijkopleiders, supervisoren en werkbegeleiders

Wat is het verschil tussen werkbegeleiding en supervisie?
Welke afspraken moet ik maken met de opleideling die ik begeleid?
Wanneer moet ik als praktijkopleider ingrijpen?
Hoe neem ik een KBS-toets af?

Deze en andere vragen komen aan bod in de training “Klaar voor de start”; een training die in eerste instantie gericht is op opleiders van nieuw erkende praktijkopleidingsinstellingen en op praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren die nieuw zijn in hun rol, maar die ook geschikt is voor opleiders uit de praktijk die hun kennis en vaardigheden willen opfrissen. De training heeft als doel handvatten te bieden om de verschillende rollen goed in te kunnen vullen. In één dag leer je wat de taken en verantwoordelijkheden zijn die bij jouw specifieke rol horen, hoe die rol verschilt van de andere en waar mogelijke spanningsvelden kunnen ontstaan. Tevens wordt aandacht besteed aan competentiegericht opleiden in de praktijk en aan de vormgeving en invulling van begeleidingsgesprekken.

Doel

Na afloop van de training:

  • kun je aangeven wat de verschillen zijn in de taken en verantwoordelijkheden van praktijkopleider, supervisor en werkbegeleider;
  • kun je in jouw specifieke rol opleidelingen begeleiden bij hun praktijktoetsen;
  • kun je ontwikkelingsgerichte feedback geven aan opleidelingen;
  • kun je de drie verschillende typen leergesprek/begeleidingsgesprek vormgeven.

Werkvormen

O.a. reflectieopdrachten, videofragmenten, rollenspel, demonstraties.

Docenten

De training wordt verzorgd door twee van onderstaande trainers:

Dr. Barbara van den Hoofdakker, Klinisch Psycholoog, hoofdopleider GZ K&J en supervisor
Drs. Jiska Weijermans, coördinerend hoofddocent CGT en supervisor
Drs. Inez Resner, praktijkopleider en docent CGT
Drs. Myrte Geres, supervisor en werkbegeleider
Drs. Valerie Hoogendoorn, managing director PPO en manager GZ
Drs. Saskia Benedictus, onderwijscoördinator BIG-opleidingen

Kosten

Deelname is gratis voor deelnemers die verbonden zijn aan een praktijkopleidingsinstelling waar PPO een samenwerkingsovereenkomst mee heeft.
Externe deelnemers: € 150,- (inclusief lunch)

Data en locatie

De cursus heeft een omvang van 6 uur (één lesdag van 10.00-17.00).
Geschatte voorbereidingstijd: 2 uur
Datum: 8 april 2019
Leslocatie: Opleidingsinstituut PPO, Damsterplein 6, Groningen.

 

Accreditatie

FGzPt: 5 punten
NIP Eerstelijnspsychologie: 6 punten
NIP-NVO, K&J/OG opleiding: 2,5 punten 
NIP-NVO, K&J/OG herregistratie: 5,5 punten

Vragen?

Neem contact op met de onderwijscoördinator BIG-opleidingen, Saskia Benedictus, s.benedictus@rug.nl, t. 050-8200569