Aanmelden

Docenten
drs. A. Wagenaar, drs. A. de Jong en dr. M. van Vliet

Datum
nog niet bekend

Omvang
6 contacturen

Geaccrediteerd door
ABAN, FGzPt en NIP K&J/NVO OG

Kosten
€ 195,-

Kinderen in Zicht!

Werk je met volwassenen? Sta je er weleens bij stil dat je ook dan verantwoordelijk bent voor het signaleren van kindermishandeling?
PPO organiseert een eendaagse scholing ‘Kinderen in zicht!’, specifiek gericht op professionals die vanwege problematiek van de ouder/volwassene(n) betrokken zijn bij het gezin.

De veiligheid van kinderen vraagt aandacht als volwassenen in een gezin problemen ervaren; daar bestaat geen twijfel over. Ook als er geen direct contact is met de kinderen, is het van belang dat professionals die met de ouders/verzorgers werken, gericht zijn op de veiligheid van de betrokken kinderen.

Met de invoering van de Kindcheck ben je, ook als je alleen met volwassenen werkt, verantwoordelijk voor het signaleren van kindermishandeling. Het herkennen en beoordelen van ‘oudersignalen’ en ‘kindsignalen’ vergroot de mogelijkheden om kindermishandeling te signaleren en adequate zorg te realiseren. Dit vraagt van professionals dat zij oog hebben voor alle gezinsleden. Als er meerdere professionals bij een gezin betrokken zijn, is onderlinge afstemming ‘een must’. Bij zorgen over de veiligheid van jeugdigen en andere gezinsleden kan zorg en ondersteuning wel vrijwillig zijn, maar niet vrijblijvend.

 

Voor wie

Gz-psychologen, klinisch (neuro)psychologen, orthopedagogen-generalist, artsen.

Doel

Betere borging van de veiligheid van kinderen door professionals die vanwege problematiek van de ouder/volwassene(n) betrokken zijn bij het gezin.

Subdoelstellingen:
1) Oefenen van vaardigheden om te handelen bij (vermoedens) van kindermishandeling.
2) Het vergroten van de bewustwording van de gevolgen van kindermishandeling en huiselijk geweld op (de ontwikkeling van) kinderen, zowel op de korte als op de langer termijn.
3) Het vergroten van de competenties die nodig om in te schatten wat de gevolgen zijn van problemen die ouders/verzorgers hebben, voor het veilig en gezond kunnen opgroeien van kinderen en hierop weten te interveniëren.
4) Het vergroten van vaardigheid om over onveiligheid en gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen in gesprek te gaan met ouders/verzorgers (en waar mogelijk kind).

Omvang

6 contacturen (1 lesdag).

Accreditatie

Accreditatie is verleend door:
ABAN: 6 punten;
FGzPt: 6 punten;
NIP-K&J/NVO-OG herregistratie: 6 punten;
NIP-K&J/NVO-OG opleiding - behandeling: 1 punt;
NIP-K&J/NVO-OG opleiding - diagnostiek: 1 punt;
NIP-K&J/NVO-OG opleiding - overige taken: 1 punt.

Docenten

Mw. drs. A. Wagenaar, klinisch psycholoog/psychotherapeut, manager behandelzaken bij Yorneo
Dr. M. van Vliet, kinderarts sociale pediatrie, manager behandelzaken bij Yorneo en Treant Zorggroep
Mw. drs. A. de Jong, andragoog, beleidsadviseur Innovatie & Kwaliteit

Kosten

€ 195,- inclusief koffie/thee en lunch.

Datum en locatie

Nog niet bekend

Locatie: Opleidingsinstituut PPO, Damsterplein 6 (5e verdieping), Groningen