Seminars

Het opsporingsonderzoek

Het opsporingsonderzoek heeft vaak grote impact op daders en slachtoffers. Het verhoren van getuigen als een moeder, partner, broer of zus, raakt soms aan pijnlijke trauma’s. De ondervragingstechnieken van de politierechercheur lijken in weinig op de begripvolle aandacht van de psycholoog of psychiater. De inperking van rechten en privacy roepen angst, agressie of vragen op. Voor veel behandelaars is het opsporingsonderzoek een black box.
Dhr. T. Vermeulen , inspecteur en teamleider Review en Cold Case Team Amsterdam-Amstelland

De rechtszaal

In de rechtszaal staan dader en slachtoffer lijnrecht tegenover elkaar. Een vast scenario voltrekt zich. De strijd om erkenning van veroorzaakt leed. Het pleidooi om ook de omstandigheden niet uit het oog te verliezen. De roep om bescherming van de samenleving. Het beklemtonen van ieders recht op een tweede kans. Belangen botsen. Vaak zo zeer dat begrip voor de ander uitblijft. Daders en slachtoffer ervaren de rechtsgang als onrechtvaardig of traumatisch.
Mw. prof. mr. C.P.M. Cleiren, Hoogleraar straf- en strafprocesrecht Universiteit Leiden, raadsheer plaatsvervanger aan het Hof Amsterdam

Omgaan met de dader in het slachtoffer

Je bent dader of slachtoffer, zo dicteert de menselijke hokjesgeest. Niets menselijks is hulpverleners vreemd. Ook hulpverleners zien niet graag de dader in het slachtoffer. Maar die is er weldegelijk. Mensen met complexe traumastoornissen mishandelen soms hun eigen kinderen of maken zich schuldig aan seksueel misbruik. Welke verantwoordelijkheid heeft de behandelaar? Hoe behandel je dit gedrag?
Mw. dr. S. Boon, klinisch psycholoog, psychotherapeut bij het Top Referente Trauma Centrum Altrecht in Zeist. 

Omgaan met het slachtoffer in de dader

Monkey see, monkey do, luidt een populair gezegde. De wetenschap onderschrijft het; mensen die in hun jeugd slachtoffer waren van misbruik, verwaarlozing of mishandeling vertonen op latere leeftijd vaker delinquent gedrag. Worden deze daders erkend in hun slachtofferschap? Zijn de trauma’s uit hun jeugd onderdeel van de behandeling? En wat zij dan de resultaten?
Dhr. prof. dr. S.Bogaerts, hoogleraar Forensische psychologie en hoogleraar Forensische psychologie en victimologie, Universiteit van Tilburg/ Universiteit van Leuven.

Dader- en slachtofferschap door een culturele, politieke en religieuze bril

De roep om harder straffen klinkt steeds luider. Daders zien vaker ‘levenslang’ tegen zich geëist en krijgen dat ook vaker opgelegd. Politici verklaren onomwonden dat iedereen een inbreker met gepast geweld zijn huis uit mag bonjouren. Daders kunnen op minder begrip rekenen dan decennia terug, terwijl de aandacht voor slachtoffers groeit . In een samenleving waarin iedereen recht heeft op geluk, is slachtofferschap een onrechtvaardig, vermijdbaar lot. Wie terug kijkt in de tijd ziet iets heel anders.
Dhr. drs. H. Beintema, directeur Behandelzaken in FPC Dr. S. van Mesdag en voorzitter Landelijk Beraad Hoogst Inhoudelijk Verantwoordelijken. Directeur Behandelzaken in FPC Dr. S. van Mesdag.