Programma

09:00 Ontvangst en registratie
09:30 Opening door de dagvoorzitter Prof. dr. T.K. Bouman
09:40 Chronic Fatigue Syndrome: a cognitive behavioral approach Prof. dr. Trudy Chalder
10:30 Pauze
10:50 Depressie en hart- en vaatziekte: een dynamische, (non) causale relatie Prof. dr. Peter de Jonge
11.40 “Zorgen” voor welbevinden Prof. dr. Joris Slaets
12:35 Lunch
13:30 Parallelsessies ronde 1 Methylfenidaat, effect op het brein Lizanne Schweren MSc. en dr. Annabeth Groenman Zelfregulatie van chronische ziekte (geannuleerd) Prof. dr. Stan Maes Is het nou psychisch of is ze echt ziek? Prof. dr. Judith Rosmalen Chronische vermoeidheid en ME (geannuleerd) Dr. Hans Knoop
14.30 Pauze
14:45 Parallelsessies ronde 2 Depressie en chronische ziekte Prof. dr. Patricia van Oppen en drs. Rosa Boeschoten Op het snijvlak van lichaam en geest Prof. dr. Berend van der Lei en prof. dr. Theo Bouman Hersentrauma: hoe traumatisch is het? Dr. Joke Spikman Opgroeien met een chronische ziekte, hoe doe je dat? Prof. dr. Martha Grootenhuis
16:00 Het brein als dromenwever: lichaam, geest en cultuur Prof. dr. Douwe Draaisma
16:50 Afsluiting door dagvoorzitter
17:00 - 18:00 Borrel