Keynotes

Chronic Fatigue Syndrome: a cognitive behavioural approach

Prof. Trudy Chalder
Chronic Fatigue Syndrome (CFS) otherwise known as Myalgic Encephalomyelitis is characterised by severe physical and mental fatigue of at least six months duration and is associated with significant disability. It is a controversial condition which has been associated with polarised debates about whether the condition is physical or psychological in nature. In order to transcend this dualistic bio-medical approach a cognitive behavioural model is used to understand the condition, which makes a distinction between precipitating and perpetuating factors. During treatment, a range of techniques such as a graded approach to activity and cognitive restructuring are used with the aim of improving disability and reducing symptoms. If appropriate, once the client has broadened his/her view of health and illness, more sophisticated cognitive techniques are introduced to address perfectionism or beliefs about showing emotions publically. There are several randomised controlled trials providing evidence for cognitive behaviour therapy or graded exercise therapy including the large PACE trial. Recent studies suggest that fear avoidance beliefs mediate change in social adjustment and fatigue in the context of CBT and graded exercise therapy.

Prof. Trudy Chalder is professor of Cognitive Behavioural Psychotherapy bij het Institute of Psychiatry, King’s College Londen. Daarnaast is zij directeur van het South London and Maudsley NHS Foundation Trust’s Chronic Fatigue Service. Professor Chalder heeft een behandeling ontwikkeld en geëvalueerd voor adolescenten en volwassenen met Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS).  Deze studie heeft een bijdrage geleverd aan de richtlijnen zoals gesteld door the National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). Zij geeft vele nationale in internationale lezingen over dit onderwerp.
 


 

Depressie en hart- en vaatziekte: een dynamische, (non) causale relatie

Prof. dr. Peter de Jonge
In deze lezing zal worden ingegaan op de wetenschappelijke stand van zaken van dit onderzoeksgebied. Daarbij zal de (non)causaliteit van de relatie tussen depressie en hart- en vaatziekten aan de orde komen en de rol van angst in deze relatie. Tot slot zal prof. De Jonge aandacht besteden aan de beperkingen van het depressie fenotype en recente ontwikkelingen en alternatieven.

Prof. dr. Peter de Jonge is hoogleraar Psychiatrische Epidemiologie bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Zijn uitgebreide expertise bestaat onder andere uit depressie, de relatie tussen depressie en hart- en vaatziekten en onderzoeksmethodologie. Professor De Jonge doet onderzoek naar de ziekteoorzaken en behandeling van affectieve stoornissen waaronder ook depressie valt. Zijn  studies kregen veel internationale aandacht

 


 

“Zorgen” voor welbevinden

Prof. dr. Joris Slaets
In deze lezing zal de betekenis van de begrippen behoefte, verlangen en kwetsbaarheid in relatie tot gepaste zorg worden besproken. Wat leert ons leeftijd, kwetsbaarheid en zorg complexiteit en hoe hangen die begrippen samen? Naast behoefte gerichte zorg moeten we nadenken over het verlangen van ouderen. Ieder consult begint met kennismaken, de waarden van de persoon zichtbaar maken en centraal stellen. Dat stelt bijzondere eisen aan attitude en gesprekstechnieken. Ik zal ingaan op onze normatieve professionele kaders die vooral gaan over het beperken van negatief welbevinden en te weinig oog hebben voor het positief welbevinden, leefplezier. Het ervaren welbevinden moet een prominente plaats krijgen in onze kwaliteitskaders. Deze verandering begint van binnen uit, in de primaire behandelrelatie.

Prof. dr. Joris Slaets is hoogleraar Ouderengeneeskunde bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG),  met gerontologie en geriatrie als interessegebieden. Daarnaast is hij verbonden aan de Leyden Academy on Vitality and Ageing, als projectleider van het Nationaal Programma Ouderenzorg . Veroudering, kwetsbaarheid en welbevinden zijn belangrijke thema’s in zijn huidige onderzoekslijnen.

 


 

Het brein als dromenwever: lichaam, geest en cultuur

Prof. dr. Douwe Draaisma
De dag zal worden afgesloten met een inspirerende lezing over het ‘brein als dromenwever’.
Kinderen die na hun zevende blind worden zullen de rest van hun leven in beelden blijven dromen. Na een amputatie hebben de meeste mensen in hun dromen nog een intact lichaam. Slaapverlamming, een korte neurologische ontregeling die bij iedereen een identiek verloop heeft, roept dromen op die verschillen per individu en cultuur. Wat hebben dromen te zeggen over de verhouding lichaam en geest? Waarom dromen we? Of is de betere vraag: waardóór dromen we?

Prof. dr. Douwe Draaisma is hoogleraar Geschiedenis van de psychologie bij de Rijksuniversiteit Groningen en schrijver. Hij is gespecialiseerd in de aard en mechanismen van het geheugen.