Verdiepingscursus Systeemtherapie

De Inleidende Cursus Systeemtherapie richtte zich op het kennismaken met verschillende vaardigheden, technieken en perspectieven van waaruit je naar gezinnen kunt kijken.
Deze verdiepende cursus is geïnspireerd door één van de centrale stellingen van het sociaal constructionisme:

Onze ervaringen van ons leven, van onze relaties en van onszelf worden in sterke mate beïnvloed door de verhalen die door onszelf en door anderen hierover verteld worden.

Verhalen ordenen onze ervaringen, helpen ons de wereld te interpreteren en vormen de bouwstenen voor de wijze waarop ons leven inrichten en vormgeven.
Als mensen hulp zoeken voor zichzelf, hun relatie of hun gezin zijn de probleemverhalen dominant geworden en zijn de verhalen over eigenaarschap, regie (‘agency’), competentie en hoop gemarginaliseerd.
De narratieve, solution-focused en collaboratieve stromingen werken dit elk op eigen wijze uit tot een therapeutische praktijk.
In deze cursus zullen de belangrijkste concepten en technieken uit deze stromingen behandeld worden. Tevens zal er uitgebreid stilgestaan worden bij de therapeutische houding. De therapeut wordt gezien als een waarderende bondgenoot die vanuit een positie van nieuwsgierigheid en niet-weten in samenwerking met het cliëntsysteem op zoek gaat naar die verhalen die ‘agency’ versterken, waardoor het cliëntsysteem beter in staat is het eigen leven op gewenste manier vorm te geven.

Doel

  • Kennis van het collaboratieve, solution-focused en narratieve gedachtengoed.
  • Kennis van de vaardigheden, technieken en interventies die hierbij horen.

Voor wie

De cursus is toegankelijk voor BIG-geregistreerde GZ-psychologen en Orthopedagogen-Generalist, die tevens in het bezit zijn van een certificaat van de basiscursus Systeemtherapie.

Werkvormen

Rollenspellen, oefeningen, filmfragmenten, reflectieopdrachten.

Docenten

Nico van der Molen (klinisch psycholoog, opleider, supervisor van de NVRG, supervisor van de NVP, werkzaam bij Lentis)
Tineke Haks (Gz-psycholoog/psychotherapeut, opleider, supervisor en leertherapeut van de NVRG, werkzaam in eigen praktijk)
Dagmar Kroeze (psycholoog/psychotherapeut, opleider van de NVRG, werkzaam in de kinder-en jeugdpsychiatrie)

Kosten

€ 2000,- (inclusief literatuurklapper, koffie/thee en lunches)

Data en locatie

De cursus heeft een omvang van 60 contacturen, 10 lesdagen (maandagen)
Data: nog niet bekend

Accreditatie

Deze cursus is erkend door de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) als verdiepingscursus van 60 uur. 

Accreditatie wordt aangevraagd bij FGzPt, NIP-eerstelijnspsychologie, NIP-K&J/NVO-OG herregistratie, NIP K&J/NVO-OG opleiding.

Vragen?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met PPO via ppo@rug.nl of tel. 050-3633000.