Basiscursus Systeemtherapie

In deze cursus zal aandacht worden besteed aan de wijze waarop individuele klachten en problemen begrepen kunnen worden in relatie tot de context.

U maakt kennis met concepten uit en belangrijke ontwikkelingen binnen de systeemtherapie.

Doel

Aan het eind van de cursus wordt u in staat geacht een systemische intake te kunnen doen en een hulpvraag c.q. behandeldoelen in systemisch perspectief te kunnen plaatsen en verwoorden.

Voor wie

De cursus is toegankelijk voor BIG-geregistreerde GZ-psychologen en Orthopedagogen-Generalist

Inhoud

Belangrijke inspiratiebron is het sociaal-constuctionisme. Fundamenteel uitgangspunt bij dit perspectief is, dat kennis(theorie) het resultaat is van sociale processen en dientengevolge altijd historisch bepaald en cultuurspecifiek is. Bij kennis gaat het dan niet om de vraag of zij overeenkomstig de feiten is, maar of zij nuttig, zinvol en behulpzaam is.

Binnen de wereld van de relatie- en gezinstherapie bestaan een aantal zinvolle theorieën welke, gezien vanuit bovengenoemd perspectief, de status hebben van zinvolle verhalen. Over waarheid bestaan slechts verhalen, die worden gecreëerd in een dialoog. Het gaat dan niet alleen over de dialoog tussen de gesprekspartners, maar ook om de invloed die de bredere sociale context (gender, ras, cultuur e.d.) daarop heeft. De therapeut participeert in de dialoog m.b.v. de verhalen waar hij/zij over beschikt. Het is onze opvatting dat het belangrijk is dat de therapeut beschikt over een veelheid aan verhalen. Elk verhaal levert eigen instrumenten die behulpzaam zijn bij het therapeutisch proces. Omdat er geen metatheorie bestaat die de verschillende theorieën integreert (wanneer welke theorie, vaardigheid en/of techniek te gebruiken), zal elke therapeut eigen voorkeursverhalen moeten ontwikkelen.

Binnen de cursus zullen een aantal krachtige verhalen aan bod komen, die de therapeut kunnen helpen bij het zich een beeld vormen over het gezin, het leggen van een therapeutisch relatie en het stimuleren van een veranderingsproces.

Op basis van traditie en affiniteit is gekozen voor de volgende verhalen (theorieën):

  • De gezinsfasen.
  • Het gezin als intergenerationeel systeem.
  • Het gezin als organisatie.
  • Het gezin als communicatie eenheid.
  • Het gezin als systemisch, circulair feedback mechanisme.

Ook de  verhalen van cursisten zelf over gezinnen / systemen, gebaseerd op eigen geschiedenis, reeds gevolgde studie, werkervaring etc. zullen hun plek krijgen in de cursus.

Werkwijze

De cursist maakt kennis met een veelheid aan opvattingen, die deels tegenstrijdig zijn. Hij/zij zal daarin haar/ zijn eigen weg moeten vinden, een eigen integratie moeten bewerkstelligen. Deze vorm van leren zien wij als een proces van co-creëren van verhalen/ideeën over het doen van therapie, de therapeutische houding en vaardigheden. Co-creatie betekent dat er een voortdurende uitwisseling bestaat tussen cursusgevers en cursisten. De cursusgroep wordt gezien als de context van het leerproces.

Per dag zullen aan bod komen: theorie (literatuur), houding en vaardigheden (oefeningen en rollenspelen) en eigen praktijkmateriaal (casuïstiek).

Aan het eind van de cursus zal een thuisopdracht gegeven worden.

Toetsing vindt plaats aan de hand van inbreng en eindopdracht.

Docenten

Tineke Haks GZ-psycholoog-psychotherapeut, opleider, supervisor en leertherapeut van de NVRG, werkzaam in eigen praktijk, opleider bij Platform Systeemtherapie.

Albert Neeleman Klinisch psycholoog, Inhoudelijk directeur bij Yorneo Hulp & Huis, werkt als systeemtherapeut bij Amsterdams Instituut voor Gezins-en Relatietherapie.

Rob Thomson Psychotherapeut/ behandelcoördinator Kinder- en Jeugdpsychiatrie GGz Drenthe, supervisor NVRG

Kosten

€ 1800,- inclusief literatuurklapper, koffie/ thee en lunches

Accreditatie

De Nederlands Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie erkent de cursus als inleidende cursus van 60 uur. De cursus geeft daarmee toegang tot deelname aan een verdiepingscursus. Beide onderdelen vormen samen de basiscursus (120 uur) welke toegang geeft tot deelname aan een specialistisch stuk (totaal 80 uur). Tijdens de inleidende cursus kan gestart worden met een supervisie. 

De cursus is geaccrediteerd door:
FGzPt: 42 punten,
NIP-Eerstelijnspsychologie voor 90 punten,
NIP-K&J/NVO-OG herregistratie: 60 punten,
NIP-K&J/NVO-OG opleiding: behandeling (40 punten), diagnostiek (12 punten), extra literatuurstudie 40 punten), overige taken (8 punten)

Data en locatie

De cursus heeft een omvang van 60 contacturen, 10 lesdagen
Data: onbekend
Lestijden: 10.00 - 17.00 uur (lunchpauze van 13.00 - 14.00 uur)
Locatie: Opleidingsinstituut PPO, Damsterplein 6, Groningen

 

 

Vragen?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met PPO via ppo@rug.nl of tel. 050-3633000.