Systeemtherapie

Opleidingsinstituut PPO biedt zowel de basis- als de verdiepingscursus Systeemtherapie aan.

De basiscursus Systeemtherapie richt zich op het kennismaken met verschillende vaardigheden, technieken en perspectieven van waaruit je naar gezinnen kunt kijken.
De verdiepingscursus is geïnspireerd door één van de centrale stellingen van het sociaal constructionisme: onze ervaringen van ons leven, van onze relaties en van onszelf worden in sterke mate beïnvloed door de verhalen die door onszelf en door anderen hierover verteld worden.