Specialistische cursus groepstherapie

De specialistische cursus groepstherapie heeft een universeel karakter. Deze vorm van groepspsychotherapie is niet alleen herkenbaar als grondvorm van groepstherapie, maar is ook toe te passen in diverse soorten groepstherapie die vandaag de dag plaats vinden. Het meest eigene aan groepstherapie is natuurlijk dat de cliënten van elkaar leren en niet zozeer van de groepstherapeut. De ene cliënt wordt aan het denken gezet door de feedback op zijn gedrag van de andere groepsleden, en een andere cliënt kan zichzelf beter aanvaarden dank zij de steun die hij van de groepsleden ondervindt, en een derde voelt grote opluchting dankzij de onderlinge herkenning van de problemen

Doel

Competent als groepspsychotherapeut. De bedoeling van deze cursus is om de competentie in de groepstherapie van de deelnemer zodanig te vergroten dat hij of zij in staat is om in de eigen werksetting een psychotherapiegroep op te zetten en te leiden. Na afloop beschikt de cursist over:

  • kennis van de belangrijkste begrippen uit de interpersoonlijke groepstherapie
  • vaardigheden in het leiden van interpersoonlijke therapiegroepen
  • inzicht in de eigen leiderschapsstijl, de persoonlijke mogelijkheden en de eigen overdracht en tegenoverdracht in de rol als groepstherapeut.

Voor wie

De cursus richt zich op GZ- en klinisch psychologen (i.o), orthopedagogen-generalist (i.o), psychotherapeuten (i.o)  psychiaters (i.o), die de basiscursus groepsdynamica hebben voltooid en het bijbehorende certificaat van de NVGP hebben verkregen en behoefte hebben aan een verdiepende training groepstherapie.

De cursus is onderdeel van de opleiding tot Groepstherapeut. Succesvolle afsluiting van de cursus leidt tot een certificaat ‘Specialistische Cursus Groepspsychotherapie’ van de Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie (NVGP).

Werkwijze

De cursus wordt gegeven in 7 dagen van 6 uur met telkens een ochtend en middagthema. De werkwijze kenmerkt zich door een concrete opzet en structuur van de cursus, een interactieve aanpak van de casuïstiek- en theoriebespreking en veel oefening van technieken en praktijksimulaties. Omdat interactionele- en groepsprocessen zo duidelijk worden beleefd, heeft de eigen ervaring als informatiebron een belangrijke plaats in de training.

Onderwerpen

1: Wat is groepstherapie. Welke doelgroepen en vormen zien we in de praktijk. Groepstherapie in de richtlijnen. Onderzoek en de werkzaamheid van groepstherapie

2: Het interpersoonlijke referentiekader. Wat is Interpersoonlijke groepstherapie en hoe pas je die toe. Belang Interpersoonlijke relaties en pathologie in relaties

3: Het therapeutische proces bij de individuele groepsleden. Werkzame factoren en veranderingsprocessen. De groep als sociale microkosmos. De correctieve emotionele ervaring

4: Technieken van de groepstherapeut. Een therapiegroep in de eigen setting organiseren en leiden. Groepsprocessen gebruiken in groepstherapie. Cohesie en therapeutisch klimaat

5: Technieken van de groepstherapeut. Werken in het hier-en-nu. Interactiekunde en interpersoonlijke feedback. Interactiepatronen verhelderen

6: Complexe processen in groepstherapie (overdracht, splitting; projectieve identificatie, etc.) (Heftige) gevoelens hanteren in de groepstherapie

7: Toepassing groepstherapie in de ambulante of deeltijd/klinische settingen van de deelnemers

8: Beëindiging en beëindigingsprocessen van een behandeling in groepstherapie

Docent

Willem de Haas, Klinisch psycholoog-psychotherapeut, supervisor en opleider NVGP.

Data en locatie

De omvang van de cursus is 42 contacturen: 7 lesdagen van 6 uur (excl. 1 uur pauze). De data zijn

17, 24, 31 januari, 7, 14, 28 februari en 13 maart 2020.

De cursuslocatie is Groningen.

Accreditatie

De cursus is erkend door de NVGP.
Accreditatie wordt (indien gewenst) aangevraagd bij de NVvP en FGzPt.

Vragen?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met PPO via ppo@rug.nl of tel. 050-3633000.