Groepstherapie

Basiscursus Groepsdynamica en Specialistische cursus Groepstherapie

De specialistische cursus groepstherapie is een vervolg op de Basiscursus groepsdynamica, waarin het meer gaat over algemene kennis over groepen en groepsdynamiek. Omdat het interpersoonlijke model per definitie werkt met de spontane hier en nu interacties in de groep is de kennis uit de basiscursus groepsdynamica goed te gebruiken en integreren in de Interpersoonlijke groepstherapie.

Specialistische cursus groepstherapie

U bent het gewend met groepen te werken? Deze cursus biedt u extra verdieping. U krijgt nog meer grip op complexe processen in de groepstherapie. U leert onder meer hoe u deze therapievorm in verschillende settingen toepast en u verdiept zich verder in de methode en in het therapeutische proces bij individuele patiënten.