Schematherapie vervolgcursus

In deze vervolgcursus wordt dieper ingegaan op de toepassing van schematherapie. De basistheorie wordt als bekend verondersteld, maar wordt zo nodig kort opgefrist. Er vindt een verdieping plaats van de technieken die zijn behandeld in de basiscursus waarbij gebruik gemaakt wordt van door de deelnemers ingebrachte casuïstiek. Er zal aandacht zijn voor:

  • het herkennen van en werken met modi bij de verschillende persoonlijkheidsstoornissen
  • het hanteren van de therapeutische relatie bij patiënten met complexe persoonlijkheidsproblematiek
  • vergroten van de vaardigheden bij de toepassing van experiëntiële technieken, m.n. imaginatie en rescripting en meerstoelentechniek bij complexe problematiek
  • het toepassen van imaginatie en rescripting bij (comorbide) complexe PTSS
  • hanteren van boosheid in de therapeutische relatie
  • vergroten van assesment vaardigheden: interpretatie schema en modusvragenlijsten, maken van complexe casusconceptualisaties
  • motivering voor gedragsexperimenten
  • intervisie over interactie eigen schema’s met de schema’s of modi van de patiënt. 

Voor wie

Aan deze vervolgcursus schematherapie kunnen GZ- en klinisch psychologen (i.o), orthopedagogen-generalist (i.o),  psychotherapeuten (i.o), cognitief gedragstherapeuten en psychiaters die werken met cliënten met persoonlijkheidsproblematiek deelnemen die eerder een basiscursus schematherapie hebben gevolgd.

Werkwijze

Kennisoverdracht vindt plaats door het lezen van relevante literatuur voorafgaand aan de bijeenkomsten en een toelichting daarop door de docent via theoretische inleidingen. Daarnaast wordt de tijd in de cursus grotendeels gevuld met demonstraties van behandeltechnieken (via rollenspel en DVD) en door oefening van vaardigheden. Oefenen vindt deels plaats in kleine subgroepen en deels plenair, waarbij gewerkt wordt met door de cursisten ingebrachte casuïstiek.

Docenten

Hoofddocent: drs. S. (Sander) van Straten
Sander van Straten is klinisch psycholoog/psychotherapeut, supervisor VGCt en schematherapie. Hij is actief lid van de Vereniging voor Schematherapie. Als klinisch psycholoog en als P-opleider werkt hij bij Verslavingszorg Noord Nederland (VNN). 

Accreditatie

De cursus is erkend door het Register Schematherapie.

Accreditatie wordt aangevraagd bij: VGCt, FGzPt en NIP

Data en locatie

De cursus bestaat uit 25 contacturen verdeeld over 4 bijeenkomsten van 6.15 uur

Leslocatie: Opleidingsinstituut PPO, Damsterplein 6, Groningen

Data: 31 januari, 14 en 28 februari en 13 maart 2020

Tijden: 9.30 - 17.00 uur (incl. lunchpauze van 13.00 - 14.00 uur.

Vragen?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met PPO via ppo@rug.nl of tel. 050-3633000.