Schematherapie basiscursus

Als disfunctionele denk- en gedragspatronen hardnekkig zijn, liggen er vaak zogeheten 'schema's' aan ten grondslag; overtuigingen en gevoelens die een patiënt heeft aangenomen, zonder zich verder vragen te stellen. Vooral patiënten met hardnekkige angststoornissen of persoonlijkheidsproblemen kunnen baat hebben bij een schemagerichte therapie. Deze cursus helpt u deze patiëntgroep beter te behandelen.

In deze basiscursus maakt u kennis met de schematheorie; er wordt stilgestaan bij wat schema’s, copingstrategieën en modi zijn, hoe deze ontstaan en zich verder ontwikkelen en bestendigen. Persoonlijkheidsstoornissen worden toegelicht vanuit een schematherapie perspectief en indicaties voor schematherapie worden besproken. U leert schema’s, copingstrategieën en modi bij uw cliënten vaststellen en hoe u hierbij de verschillende schemavragenlijsten, copinglijsten en modivragenlijsten en andere methoden zoals diagnostische imaginatie kunt gebruiken. U leert hypothesen te vormen over hoe schema’s, copingstijlen en modi zijn ontstaan vanuit de ontwikkelingsgeschiedenis van de patiënt en deze hypothesen leert u vast te leggen in een casusconceptualisatie. De verschillende fasen in de schematherapie en de behandeltechnieken komen aan de orde. Behandeltechnieken worden gedemonstreerd en geoefend tijdens de cursus. Het accent ligt hierbij op het aanleren van experiëntiële technieken en het hanteren van de therapeutische relatie. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de schema’s van de therapeut en de interactie met de schema’s of modi van de patiënt. 

Doel

Na afloop van de cursus kunnen de deelnemers in hun eigen praktijk schemagerichte cognitieve therapie toepassen bij cliënten met persoonlijkheidsstoornissen.

Voor wie

GZ- en klinisch psychologen (i.o), orthopedagogen-generalist (i.o), psychotherapeuten (i.o), cognitief gedragstherapeuten en psychiaters die werken met cliënten met persoonlijkheidsproblematiek. Ervaring met cognitieve gedragstherapie is een voorwaarde.

Inhoud

  • U leert hoe u binnen deze methodiek diagnoses stelt. U oefent met interpretaties van de schemavragenlijst, het vaststellen van schemamodi en met diagnostische imaginaties.
  • U verdiept zich in de therapeutische relatie binnen de schematherapie. U leert de specifieke aspecten kennen van de relatie tussen therapeut en patiënten met hardnekkige klinische stoornissen een persoonlijkheidsproblematiek.
  • U oefent met cognitieve, experiëntiële en gedragsmatige interventietechnieken.
  • U leert hoe een schemagerichte therapie is opgebouwd en de vergelijking met een gemiddelde As I- behandeling.

Literatuur

Verplicht aan te schaffen:
- Young, J.E., Klosko, J.S. & Wieshaar, M.E. (2005). Schemagerichte therapie. Handboek voor therapeuten. Bohn Stafleu van Loghum, Houten.  
-  Genderen, H. van, & Arntz, A. (2010).  Schematherapie bij borderlinepersoonlijkheidsstoornis.  Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.

 Aanbevolen aan te schaffen:
- Arntz, A. & Jacob, G. (2012). Schematherapie in de Praktijk. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.
-  Genderen, H. van, Jacob, G. & Seebauer, L. (2012). Patronen doorbreken. Negatieve gevoelens en gewoonten herkennen en veranderen. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds. 
-  Young, J.E., & Klosko, J.S. (2002). Leven in je leven. Leer de valkuilen in je leven kennen. Lisse: Swets & Zeitlinger. 

Overige literatuur wordt in de vorm van een syllabus verstrekt.

Hoofddocent

Sander van Straten is klinisch psycholoog/psychotherapeut, supervisor VGCt en schematherapie. Hij is actief lid van de Vereniging voor Schematherapie. Als klinisch psycholoog en als P-opleider werkt hij bij Verslavingszorg Noord Nederland (VNN). 

Kosten

€ 875,- incl. literatuurklapper, koffie/thee en lunch

Accreditatie

Deze cursus is erkend door het Register Schematherapie.
Deze cursus is geaccrediteerd door de FGzPt voor 30 punten en door de VGCt voor 25 punten.

Data en locatie

De cursus heeft een omvang van 25 contacturen verdeeld over 4 bijeenkomsten van 6,25 uur

Data:  6 en 20 december 2019 en 10 en 24 januari 2020
Lestijden: 9.30 - 17.00 uur (incl. lunchpauze van 13.00 - 14.00 uur)

Leslocatie: Opleidingsinstituut PPO, Damsterplein 6 te Groningen.

Vragen?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met PPO via ppo@rug.nl of tel. 050-3633000.