Hechting en relatiebreuken bij complexe problematiek

Complexe problematiek uit zich onder andere in typerende interactionele patronen. Dergelijke patronen kunnen ontstaan vanuit interactionele overlevingsstrategieën. Moeilijkheden in gehechtheidrelaties en eventuele traumatische levenservaringen kunnen hierbij een rol spelen, en vervolgens bijdragen aan klachten en problemen in de omgang met zichzelf en andere mensen. Inzichten in, en het therapeutisch bewerken van dergelijke problemen zijn uitgewerkt in de interactionele benadering van persoonlijkheidsproblematiek, geïntegreerd met inzichten uit de hechtingstheorie en inzichten omtrent trauma en dissociatie.

Doel

Relatiebreuken onderkennen, bespreekbaar leren maken en therapeutisch aanwenden; meta-communiceren.
Ontwikkelen van inzicht in de rol van gehechtheidproblematiek, en psychotrauma op interactioneel gedrag, en de consequenties hiervan in het functioneren van  cliënten en voor de behandeling.

Voor wie

De cursus is toegankelijk voor BIG-geregistreerde GZ-psychologen en Orthopedagogen-Generalist 

Inhoud

  • procesdiagnostiek op basis van interactionele signalen
  • relatiebreuken
  • gehechtheidstijlen en hun invloed op de therapeutische relatie
  • trauma en dissociatie
  • toepassingen op de behandeling van complexe problematiek, bijvoorbeeld: somatisatie, persoonlijkheidsstoornissen, PTSS en dissociatie
  • uitwerking van de stof in een casusconceptualisatie

Werkwijze

  • Interactie- en belevingsgerichte werkvormen
  • Casuïstiekbespreking
  • Literatuurbespreking, waarbij de theorie geïntegreerd wordt in de eigen, persoonlijke beleving en de therapiepraktijk.

Docenten

Grieteke Pool (klinisch psycholoog-psychotherapeut; opleider, leertherapeut & supervisor VCgP en (leer-)supervisor NVP; (hoofd-)docent bij Opleidingsinstituut PPO; werkzaam in het UMCG en in eigen praktijk)
co-decent 2020; Ries Buckers (klinisch psycholoog-psychotherapeut) werkzaam bij Lentis

Kosten

€ 1020,-

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd door de VPeP voor 10 punten.
Indien gewenst wordt accreditatie aangevraagd bij de FGzPt

Data en locatie

Lesdag is vrijdag.

Data en lestijden:
8 november 2019, van 10.00 - 17.00 uur (lunchpauze van 13.00 - 14.00 uur)
15, 22 en 29 november 2019, van 10.00 - 13.00 uur
6, 12 en 20 december 2019, van 10.00 - 13.00 uur
10 januari 2020, van 10.00 - 17.00 uur (lunchpauze van 13.00 - 14.00 uur)

OF
28 oktober2020 van 10.00 - 17.00 uur (lunchpauze van 13.00 - 14.00 uur)
 4, 11, 18  en 25 november 2020 van 10.00 - 13.00 uur
2 december 2020 en 6 januari 2021 van 10.00 - 13.00 uur
13 januari 2021 van 10.00 - 17.00 uur (lunchpauze van 13.00 - 14.00 uur)

Leslocatie:
Opleidingsinstituut PPO, Damsterplein 6, Groningen

Vragen?

Neem contact op met PPO via ppo@rug.nl of tel. 050-3633000.