Tussen wetenschap en patiënt: Het bevorderen van goede en efficiënte zorg

Al jarenlang wordt allerwegen benadrukt dat men in de patiëntenzorg ‘evidence based’ moet werken. Deze term roept bij velen nogal wat verwarring en weerstand op. Sommigen stellen die ten onrechte gelijk aan het werken aan de hand van behandelprotocollen, en vinden dat daarmee de patiënt uit het oog wordt verloren. Anderzijds staan beroepsopleidingen en beroepsverenigingen zich erop voor dat zij zorg verlenen op wetenschappelijke basis. Praktiserende zorgverleners verzuchten daarnaast dat het een onmogelijke opgave is om de vakliteratuur bij te houden. Kortom, het benutten van wetenschappelijk kennis en inzichten staat nogal onder druk.

In deze cursus laten de docenten zien dat het wel degelijk mogelijk is om je als zorgprofessional te laten informeren door kennis, om die ten goede te laten komen aan de patiënt, en om daarmee bij te dragen aan een goed onderbouwd en effectief zorgaanbod. Het is zelfs onze ethische verplichting om de best mogelijke zorg te bieden, om te voorkomen dat we ongewild de patiënt schade berokkenen. Uiteindelijk staat namelijk het welzijn van de patiënt centraal.

In de GZ-, PT- en KP-opleidingen bij PPO streven we naar een wetenschappelijke basis van de patiëntenzorg, met inachtneming van de realiteit van de werkdruk van alledag.

Voor wie

De cursus is toegankelijk voor psychologen, orthopedagogen, psychotherapeuten en psychiaters die werkzaam zijn in de klinische praktijk. Zeker voor hen die als supervisor, werkbegeleider of praktijkopleider een rol spelen in onze postmaster opleidingen biedt deze cursus een uiterst nuttige ervaring om bij te blijven.

Inhoud

Onder leiding van twee gerenommeerde docenten, dr. M.J.J.  (Miriam) Lommen (Klinische Psychologie, RUG) en prof. dr. T.K. (Theo) Bouman (PPO en Klinische Psychologie, RUG), leer je in twee dagen hoe je op slimme wijze efficiëntere en op actuele kennis gebaseerde zorg kunt verlenen.

De docenten leggen uit hoe je nieuwe wetenschappelijke inzichten makkelijk toepasbaar maakt in jouw dagelijkse praktijk, zonder voorbij te gaan aan de individuele eigenschappen van jouw patiënten.

Na deze cursus kun je:

  1. Een klinische vraag stellen met behulp van de PICO systematiek
  2. Doelgericht literatuur opzoeken
  3. Snel literatuur beoordelen op kwaliteit
  4. Kennis toepassen op de cliënt en shared decision making (samen beslissen)
  5. Het proces evalueren en eventueel bijstellen

In de cursus wordt gewerkt met een combinatie van toegankelijke en praktische literatuur, praktische demonstraties, nuttige werkbladen en ondersteunende filmpjes. Daarnaast is het vooral de bedoeling om het geleerde daadwerkelijk toe te passen op eigen casuïstiek.

Docenten

dr. M.J.J.  (Miriam) Lommen (Klinische Psychologie, RUG)
prof. dr. T.K. (Theo) Bouman (PPO en Klinische Psychologie, RUG)

Kosten

€395,- p.p. (€295,- p.p. voor praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren aangesloten bij een door PPO erkende praktijkopleidingsinstelling). 

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de FGzPt en de VGCT.

Data en locatie

Data: Binnenkort
Locatie: Opleidingsinstituut PPO, Damsterplein 6, Groningen
 

Vragen?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met PPO via ppo@rug.nl of tel. 050-3633000.